Domů Aktuality Česko-bavorská spolupráce v rámci projektu Clara II pokračuje

Česko-bavorská spolupráce v rámci projektu Clara II pokračuje

V rámci projektu rozvoje společné partnerské spolupráce veřejné správy se v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje konal již třetí workshop, tentokrát na téma Civilní obrana a řízení rizik.

Společného jednání se zúčastnili zástupci Karlovarského kraje, Vládního úřadu Horní Franky, Vládního úřadu Saska zástupci Policie ČR, Policie SRN (zástupci Saska a Horních Franků)a zástupci záchranných složek z Horních Franků Účastníci hovořili především o první části zpracované analýzy – bezpečnostní studii, která se přímo vztahuje ke Karlovarskému kraji.

„Dohodli jsme se na dalším rozšíření pracovní skupiny, a to o samostatné pracovní skupiny pro jednotlivé bezpečnostní složky, které budou separátně projednávat konkrétní záležitosti spolupráce jednotlivých bezpečnostních složek. Jedná se o skupiny policie, hasičského záchranného sboru a zdravotní záchranné služby,“ uvedl vedoucí projektu za Karlovarský kraj Martin Rais.

Tyto skupiny budou mít v roce 2012 za úkol na společních jednáních vyhodnotit současnou každodenní spolupráci uvedených složek a navrhnout případné doplnění již uzavřených dohod o spolupráci.

Datum aktualizace 30. 11. 2011 - 13:19