Domů Aktuality Brownfields Karlovarského kraje

Brownfields Karlovarského kraje

Pozemky nebo objekty, které již přestaly sloužit k původnímu účelu a jsou v současnosti zadenbané či kontaminované - to je definice brownfields, jejichž vyhledáváním a analýzou využití se zabývá krajská příspěvková organizace Agentura projektového a dotačního managementu.
APDM zorganizovala na konci června konferenci o fenoménu brownfields, kde mimo jiné  vystoupil  1. náměstek hejtmana Jan Zborník. Ten popsal tyto pozemky a nemovitosti jako pozůstatky důlní, zemědělské nebo průmyslové činnosti a také do jejich výčtu zahrnul bývalé vojenské objekty. „Více než kraj, vlastní brownfieldy obce, kraj spíše zprostředkuje, zveřejňuje data a naznačí co dál s těmito oblastmi,“ vysvětlil náměstek. Přesně to je cílem Agentury, která na zmíněné konferenci představila projekt Brownfields Karlovarského kraje – Vize 2007 – 2013.

Projekt  zahrnuje zpracování analýzy současného stavu , navrhuje řešení a jeho součástí je i studie mapující 200 objektů v kraji. „Chceme vytvořit vhodné podmínky pro regeneraci brownfields a nabízíme především pomoc při získávání dotací z evropských zdrojů,“nastínil Stanislav Kříž z APDM.

Zatím lze na nově zřízených webových stránkách kraje http://www.karlovyvary-region.eu/ nalézt informace o 27 brownfields. K těm nejzajímavějším patří například vojenský areál Velká Hleďsebe, oblast plánovaného jezera Medard nebo budovy Báňských staveb Sokolov.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 29. 6. 2007 - 07:10