Domů Aktuality Blíží se zahájení fotosoutěže Ze života národnostních menšin

Blíží se zahájení fotosoutěže Ze života národnostních menšin

V pondělí 2. května odstartuje 4. ročník fotografické soutěže Ze života národnostních menšin. Soutěž vyhlašuje Výbor pro národnostní menšiny při krajském zastupitelstvu a krajský úřad. Akce potrvá do 12. srpna letošního roku.

„Jedná se o již tradiční otevřenou soutěž, do které může poslat každý fotograf až tři svoje fotografie na vyhlášené téma,“uvedl náměstek hejtmana Miloslav Čermák, který nad soutěží převzal patronát. Požadovaná velikost jedné fotografie: na papíru od rozměru 13 x 18 cm do 21 x 30 cm (A4). Elektronicky v rozmezí 1 až 1,5 MB, formát JPEG. Fotografie mohou být počítačově upraveny. Každá fotografie by měla mít název.

Fotografie by měly být doručeny se jménem autora a adresou včetně telefonu a e-mailového kontaktu na následující kontakty.

Poštou:
Odbor sociálních věcí
Mgr. Pavel Vaculík
Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary'

Na obálce by mělo být v levém horním rohu uvedeno „Ze života menšin – IV.ročník“ Neotvírat.

Elektronicky :
na e-mailovou adresu: zezivota@kr-karlovarsky.cz
V průvodním textu e-mailu by měl být uveden kontakt na autora a všechny další údaje jako u papírové verze.

Vyhodnocení se plánuje na začátku měsíce září. „Nejzajímavější fotografie budou se jménem autora vystaveny 24. září v lázeňském sanatoriu Thermal v Karlových Varech na Dni národnostních menšin a od 13. do 31. října v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje,“dodal Čermák. Na setkání pořadatelů soutěže s autory fotografií dojde k předání

První tři místa dostanou diplom a věcnou cenu. Za 4 až 10 místo bude uděleno čestné uznání. Výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách krajského úřadu a v Krajských listech.

 

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 28. 4. 2011 - 08:43