Domů Aktuality Asociace neziskovek v kraji volila své vedení

Asociace neziskovek v kraji volila své vedení

V polovině září se konala na krajském úřadě mimořádná Valná hromada Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje (ANNA KK). Akce navázala na konferenci k dalšímu vývoji neziskového sektoru a možnostem spolupráce s partnery v regionu, například s hospodářskými komorami.

Asociace má za sebou mapování neziskového sektoru a sestavování strategického rozvojového plánu ANNA KK. „Plán má prakticky umět odpovědět a reálně pomáhat celé oblasti neziskových organizací v kraji. Právě k tomu slouží například i nové internetové stránky www.annakk.cz,“ uvedla za asociaci Hana Šnajdrová.

Na Valné hromadě proběhla mimo jiné volba do orgánů ANNA KK a volba revizora. Rada asociace bude pracovat v čele s předsedou Rudolfem Chladem, funkce místopředsedů obsadili Stanislav Kříž, Kamila Prchalová, Hana Šnajdrová a Veronika Krajsová. Revizorem se stal Jiří Korbel.

Cílem nově zvolené Rady ANNA KK je účelná pomoc neziskovému nevládnímu sektoru v Karlovarském kraji . Nová vize ANNA KK vznikla v rámci strategického plánování a zní: „Podporujeme nestátní neziskové organizace a prosazujeme jejich zájmy tak, aby mohly poskytovat kvalitní služby veřejnosti,“ vysvětlil předseda asociace Rudolf Chlad. Strategické plánování činnosti ANNA KK, stejně jako projekt "Mapování a analýza NNO" mají záštitu náměstka hejtmana Karlovarského kraje Miloslava Čermáka.

..

 

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 23. 9. 2011 - 10:33