Domů Aktuality Absolventi technických oborů hledají práci. Co na to firmy? Komentář hejtmana Josefa Novotného

Absolventi technických oborů hledají práci. Co na to firmy? Komentář hejtmana Josefa Novotného

Na svou žádost jsem od ředitele krajské pobočky Úřadu práce v Karlových Varech obdržel tabulku s cennými statistickými údaji o počtu absolventů podle jednotlivých oborů a škol, kteří dokončili studium v letech 2011 a 2012 a kteří jsou vedeni v evidenci úřadů práce v našem kraji.
Celkem je v evidenci úřadů práce vedeno 599 uchazečů o zaměstnání z řad absolventů středních škol, z toho 236 absolventů je z řad absolventů technických oborů. 432 uchazečů o zaměstnání dokončilo studium na některé ze středních škol v Karlovarském kraji v roce 2012,119 v roce 2011. Zbývajících 48 absolventů, kteří se nacházejí v evidenci úřadů práce, pak pochází ze škol mimo Karlovarský kraj.

Co z těchto údajů vyplývá? Na jedné straně jsou zajímavým a důležitým podkladem pro budoucí směřování středního školství v regionu. Na druhé straně ukazují, že s absolventy středních škol zřejmě neumíme dostatečně pracovat.

Firmy v našem regionu, ale i v celé republice prý potřebují absolventy technických oborů. Shánějí především obráběče, nástrojáře či kvalifikované elektrotechniky a jsou připraveny jim nabídnout odpovídající podmínky a uplatnění. Všechny tyto profese jsou však zastoupeny mezi nezaměstnanými absolventy. Elektrotechniků a elektromechaniků, kteří ve dvou letech od ukončení studia stále shánějí zaměstnání, je v našem kraji dvacet pět. Obráběčů kovů sedm, zedníků dvacet, truhlářů dvacet, mechaniků automobilů strojů a zemědělských strojů čtyřicet devět, atp.

Ptám se, proč nemohou tito absolventi sehnat zaměstnání přesto, že je o ně na trhu práce zájem a poptávka? Karlovarský kraj je v neustálém kontaktu se zástupci zaměstnavatelů a snaží se své střední školství co nejvíce přizpůsobovat jejich potřebám. Žádný dokonalý absolvent však neexistuje. Všichni získají praxi a hlubší dovednosti ve svých oborech až po svém nástupu do zaměstnání. A to už je úkol firem…
 
 
 
Za stránku zodpovídá Miroslav Smaržík
Datum aktualizace 15. 7. 2013 - 14:55