Pronájem prostor na KÚ

Pravidla pro užívání zasedacích místností a zastupitelského sálu Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci uzavřených nájemních smluv a smluv o výpůjčce

 

Tento předpis stanoví pravidla pro užívání zasedacích místností a zastupitelského sálu Krajského úřadu Karlovarského kraje subjekty v rámci uzavřených nájemních smluv a smluv o výpůjčce:

Datum aktualizace 28. 7. 2023 - 17:08