Domů Dotace PODPORA RODINY

PODPORA RODINY

Odbor Odbor sociálních věcí
Okruh Sociální věci
Kontaktní osoba Ing. Kamila Caháková
Kontaktní telefon +420 354 222 424
Kontaktní e-mail kamila.cahakova@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Stav Příjem žádostí ukončen

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU RODINY PRO ROK 2023

 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 431/10/22 ze dne 31.10.2022
vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 431/10/22 ze dne 31.10.2022
administrátor programu: oddělení grantových schémat odboru investic
 
 
Na pořadí žádostí nezáleží!
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 
- od 6. 12. 2022 9.00 hodin
- do 12. 12. 2022, 16.00 hodin.
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však 10 pracovních dnů předem, tj.:
- od 26.11.2022, 9:00 hodin.
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Důležité dokumenty:
 
 
 
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
 
Ing. Kamila Caháková
354 222 424
 
Bc. Anna Vendlová
354 222 241
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
 
 
Zveřejněno dne 02.11.2022.

_________________________________________________________________________________________

Archiv:

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU RODINY PRO ROK 2022

 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 358/11/21 ze dne 01.11.2021
vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 358/11/21 ze dne 01.11.2021
administrátor programu: oddělení grantových schémat odboru investic
 
 
Na pořadí žádostí nezáleží!
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 
- od 7. 12. 2021, 9.00 hodin
- do 13. 12. 2021, 16.00 hodin.
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však 10 pracovních dnů předem, tj.:
- od 23.11.2021, 9:00 hodin.
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Důležité dokumenty:
 
 
 
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
 
Jitka Lapešová
354 222 414
 
Anna Vendlová
354 222 241
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
 
 
Zveřejněno dne 05.11.2021.
Za stránku zodpovídá Ing. Anna Vendlová
Datum aktualizace 28. 4. 2023 - 14:54