Domů Aktuality Výstava ukáže, jak děti vnímají nebezpečí digitální závislosti

Výstava ukáže, jak děti vnímají nebezpečí digitální závislosti

​V Krajské knihovně Karlovy Vary se uskuteční výstava prací dětské výtvarné soutěže s názvem "Digitální závislosti pohledem dětí". Tu vyhlásil Odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje.


Digitální technologie jsou dnes již běžnou součástí života dětí od velmi útlého věku. S jejich nadužíváním jsou však spojena určitá rizika – například poruchy spánku, vznik obezity, snížení schopnosti komunikace v reálném životě, bolesti hlavy, zhoršení školního prospěchu a řada dalších.

Odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje, oddělení bezpečnosti a prevence připravuje v roce 2022 k vydání tři preventivní publikace určené rodičům dětí různých věkových kategorií (předškolní věk, mladší školní věk, mládež a dospívající) týkající se nadužívání digitálních technologií a rizik vzniku závislosti na digitálních technologiích. V rámci brožury budou jako doprovodný obrazový materiál použita díla samotných dětí pro větší autentičnost a pro aktivní zapojení dětí do preventivních aktivit.

Za tímto účelem Karlovarský kraj vyhlásil pro děti od 6 do 15 let výtvarnou soutěž s názvem „Digitální závislosti pohledem dětí“, která probíhala od 15. února do 15. dubna 2022. Celkem bylo do soutěže doručeno 116 výtvarných prací, na kterých se podílelo více než 140 dětí ze 16 škol našeho regionu a také z pěstounské péče, nízkoprahových klubů a domovů mládeže. Výtvarné práce překvapily svou individualitou a originalitou, stejně tak zvoleným způsobem zpracování a naléhavostí zabývat se řešením otázky digitálních závislostí. Výstava je součástí preventivní kampaně Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Výstavu můžete zhlédnout v prostorech Krajské knihovny Karlovy Vary od 1. června do 27. července 2022.
Za stránku zodpovídá Bc. Jitka Čmoková
Datum aktualizace 30. 5. 2022 - 12:21