Domů Aktuality Výsledek výběrového řízení na pozici "reprezentant Karlovarského kraje v Bruselu"

Výsledek výběrového řízení na pozici "reprezentant Karlovarského kraje v Bruselu"

Výběrová komise vybírala mezi 4 přihlášenými kandidáty, kteří splnili všechny kvalifikační předpoklady a požadavky. Vítězem výběrového řízení se stal současný vedoucí Odboru kancelář hejtmana na Krajském úřadě Karlovarského kraje Ing. Werner Hauptmann. Koordinátorem mezinárodní spolupráce kraje v rámci Evropské unie se stane v lednu 2006.
Došlé přihlášky hodnotila a posuzovala společnost Skřivánek a Hofírek Consulting společně s ředitelem Krajského úřadu Karlovarského kraje Ing. Romanem Rokůskem.

Zastoupení Karlovarského kraje je logickým vyústěním toho, že v příštím programovém období Evropské unie (2007 - 2013) budou mít vlády jednotlivých zemí menší úlohu při rozdělování finančních prostředků z fondů EU. Národní rozvojové programy budou nahrazeny rozvojovými plány regionů. Karlovarský kraj se na spolurozhodování samozřejmě chce podílet, proto zřizuje Evropskou kancelář Karlovarského kraje v Bruselu. Vlastní kancelář v Bruselu zřídí kraj prozatím na dobu dvou let. Poté se zhodnotí přínos zastoupení a představitelé rozhodnou, zda kancelář zachovají či naopak zruší. V současné době má v Bruselu zastoupení 5 ze 14 krajů České republiky.
Datum aktualizace 30. 12. 2005 - 07:32