Domů Aktuality Vedení kraje jednalo s radními v Kraslicích

Vedení kraje jednalo s radními v Kraslicích

​O zajištění zdravotní péče, odlivu obyvatel i o problému migrace dnes jednali krajští radní v Kraslicích s členy Rady města.Starosta města Roman Kotilínek informoval hejtmana Martina Havla a ostatní představitele kraje o záměru města odkoupit budovu polikliniky, která patří soukromému podnikateli. Kupní cena by se pohybovala okolo šesti milionů korun, několikanásobně vyšší by však měly být náklady na rekonstrukci objektu. „Zdravotní péče je ve městě v současnosti zajištěna bez problému, nicméně i tady jsou lékaři vyššího věku, což budeme muset řešit,“ poznamenal. 

Diskutovalo se také o odlivu obyvatel, který se týká i Kraslic​. Podle starosty je zapotřebí uskutečnit řadu opatření, například nastartovat bytovou politiku zaměřenou na vybudování a nabídku
 bytů zejména pro mladé. Za velký problém označil výši mezd v blízkém německém příhraničí ve srovnání s českými firmami ve stejných oborech. Hejtman Martin Havel popsal kroky, které kraj podniká k zastavení odchodu mladých lidí mimo kraj za vzděláním i profesním uplatněním. „Podporujeme příchod nové vysoké školy do kraje, v nadcházejícím akademickém školním roce se otevře středisko Vysoké školy finanční a správní v Karlových Varech. Přispěli jsme na opětovné fungování pracoviště Fakulty strojní ZČU v Sokolově, stále se jedná o možnosti získat do našeho kraje pobočku například FTVS, obor zaměřený na fyzioterapii. Jednáme se zaměstnavateli o poptávce kvalifikovaných sil a podle toho se upravují obory krajských středních škol. Udělujeme stipendia ve vybraných středoškolských oborech, totéž platí pro vysokoškoláky. Máme pobídky určené zdravotníkům a kraj financuje vzdělávání nekvalifikovaných pedagogů,“ uvedl.

Dalším tématem se stala i bezpečnostní situace v Kraslicích související s umisťováním uprchlíků především ze Sýrie a Pákistánu v sousedním německém Klingenthalu. „Jsem v úzkém kontaktu se starostou Klingenthalu, ve městě je klid. I když část obyvatel s umisťováním uprchlíků nesouhlasí, nevraživost tam nepanuje. V Kraslicích napětí není, ale samozřejmě o tom lidé debatují. Dění pečlivě monitorujeme,“ vysvětlil starosta. Pro hejtmana je klíčové spojení se starosty, protože jejich podněty zároveň předává svým kolegům v Bezpečnostní radě kraje. „Každý týden dostávám podrobný přehled o pohybu uprchlíků od ministerstva vnitra, jsme ve spojení s policií, která sleduje regionální dění. Na jednání Bezpečnostní rady jsme se dohodli, že budeme iniciovat aktivnější spolupráci ze strany německé policie,“ dodal hejtman. Kraj je připraven v případě zesílení migrační vlny pomoci bezpečnostním složkám například v operativním zajištění vybavení, bude připraven řešit takové případy, kdy půjde o zabezpečení zdravotní péče.

Město také plánuje vybudování cyklostezky z Kraslic do Sokolova. „Debatujeme s krajem i s Euregiem Egrensis o našem záměru, máme hotovou vyhledávací studii, hovoříme o financování nebo technickém řešení trasy,“ upřesnil starosta Kotilínek. Cyklostezka by měla posílit cestovní ruch na Kraslicku a rozšířit možnosti místních obyvatel v oblasti cykloturistiky.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 29. 2. 2016 - 16:41