Domů Aktuality V Praze se jednalo o pokračování stavby R6

V Praze se jednalo o pokračování stavby R6

V Praze se z iniciativy starosty Řevničova Jiřího Petráčka konalo setkání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a starosty obcí ležících na trase budoucí rychlostní silnice R6. Cílem setkání bylo získat aktuální informace o přípravě budování obchvatů obcí a pokračování stavby zastaveného úseku Lubenec - Bošov.

Na setkání pozval starosta i senátory Karlovarského a Ústeckého kraje. Nikdo z nich se ale neúčastnil, Karlovarský kraj reprezentoval náměstek hejtmana Martin Havel: „Vedení Karlovarského kraje stále pokračuje ve svém úsilí o dostavbu R6, proto nás zajímají plány, které Ředitelství silnic a dálnic v případě této silnice má,“ uvedl.

Generální ředitel ŘSD David Čermák potvrdil, že ŘSD pokračuje v přípravě stavby obchvatů obcí na trase, zejména ve výkupech pozemků a úpravách projektové dokumentace. Plánují se obchvaty Lubence, Hořoviček nebo Řevničova, konkrétní termíny ale zatím nejsou stanoveny. Karlovarský kraj považuje přípravu stavby obchvatů pouze za první krok. „Požádal jsem generálního ředitele ŘSD, aby byla obnovena nejen stavba zastaveného úseku Lubenec – Bošov, ale také příprava dalších úseků silnice od Karlových Varů směrem na Prahu,“vysvětlil Havel s tím, že nedokončená stavba izolovaná od dálniční sítě ČR znemožňuje příliv investic do Karlovarského kraje. Rozvoj kraje komplikuje i to, že region nemá přímé železniční spojení s hlavním městem.

Hejtman Josef Novotný také dopisem oslovil ministra dopravy Pavla Dobeše, aby v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 a střednědobý výhled na roky 2014 – 2015 byla například zahrnuta částka na financování aktualizací hlukových map. Požádal také o to, aby SFDI počítalo s dostavbou úseku Lubenec - Bošov a zařadilo do střednědobého výhledu stavby úseků R6 Karlovy – Vary – Olšová Vrata, Olšová Vrata – Žalmanov, Žalmanov – Knínice, Knínice – Bošov a Bošov – Lubenec.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 28. 8. 2012 - 11:43