Domů Aktuality V Karlových Varech jednala krajská tripartita

V Karlových Varech jednala krajská tripartita

​Na krajském úřadě se uskutečnilo 26. zasedání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje. Na jednání se diskutovalo o strategii hospodářské restrukturalizace, revitalizaci po těžbě hnědého uhlí či o rozvoji průmyslových zón.

​Hlavním tématem zasedání byla Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, která určuje nejdůležitější směry, z nichž budou vycházet konkrétní opatření. „Pro Karlovarský kraj je prioritou lázeňství, infrastruktura či zřízení veřejné vysoké školy se zaměřením na balneologii a s tím spojená výzkumná centra. Důležité je také získání zásadnějšího objemu peněž na propagaci kraje a Krušnohoří,“ uvedl náměstek hejtmana Jakub Pánik.

„Jedná se o obsáhlý materiál, který definuje vývoj regionu na dalších 15 let a zajistí i finanční krytí ze státního rozpočtu. Za náš kraj nelze jednoznačně určit, co je menší či větší priorita, jelikož každý pilíř je důležitý a bez kombinace všech by tato koncepce nebyla efektivní,“ dodal Jakub Pánik. Členové tripartity, kterými jsou zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů, souhlasili se strategickým rámcem restrukturalizace, který bude Vládě ČR předložen v listopadu letošního roku, a vyzvali Ministerstvo pro místní rozvoj o podání konkrétních opatření do dubna roku 2017.

„Z jednání vzešel také požadavek na vládu, aby poskytla finanční prostředky na realizaci již připravených projektů obcí a dalších subjektů na zahlazování následků dlouhodobé těžby hnědého uhlí,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel. Předsednictvo dále projednalo například podporu průmyslových zón Ministerstvem průmyslu a obchodu a požádalo o zařazení lokality Sokolov - Staré Sedlo na seznam státem podpořených míst.
Za stránku zodpovídá Jana Lukášová
Datum aktualizace 29. 8. 2016 - 10:06