Domů Aktuality V Císařských lázních probíhají sanační práce

V Císařských lázních probíhají sanační práce

Po havárii, kdy došlo k poškození požárního hydrantu v budově karlovarských Císařských lázní a pravé křídlo cenné památky bylo vytopeno, probíhají nyní záchranné sanační a restaurátorské práce.

„Kraj okamžitě zahájil sanační práce a nahlásil událost pojišťovně,“ uvedl náměstek hejtmana Jaroslav Borka. V první řadě došlo k poškození štukových stropů, z nichž se odlomily části výzdoby. Sanuje se také 11 obrazů, které byly během havárie poničeny. Restaurátorské práce provádí akademický malíř a restaurátor Jan Živný.

Kraj zadal zpracování celkem 3 znaleckých posudků pro pojišťovnu. Škoda v současnosti ještě není vyčíslena, mělo by se tak stát do 14 dnů. „Věříme, že by škody mohly být uhrazeny v plné výši,“ dodal náměstek hejtmana s tím, že památkáři karlovarského magistrátu zpracovali soupis nejnutnějších kroků. Probíhá průzkum poškození konstrukcí a prvků jednotlivých místností a demontáž dřevěného obložení. Voda prosákla do jednoho z rohů Zanderova sálu, ale jeho prostory jinak zůstaly uchráněny „Když se zamyslíme nad tím, jak byly Císařské lázně doposud využívány, je tohle jen logický důsledek,“ dodal náměstek hejtmana s tím, že kraj dále intenzivně řeší možnosti financování celkové plánované obnovy památky prostřednictvím evropských peněz.

Od 1. ledna 2010 je budova snímána kamerovým systémem a denně kontrolována. V objektu byla také nainstalována nová požární čidla. „I přes tuto událost stále počítáme s tím, že by se od 1. dubna alespoň část budovy otevřela a zpřístupnila pro veřejnost. Měla by sloužit  jako galerijní prostor, který nabídne zájemcům pohled na minulost a budoucnost unikátní památky,“ dodal Borka. Kraj také jedná o tom, že by se v Zanderově sále Císařských lázní mohl na konci dubna konat ples evropské šlechty, jež se každoročně na jaře sjíždí do Karlových Varů.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 29. 1. 2010 - 08:18