Domů Aktuality Rekonstrukci silnice Kraslice - Hraničná finančně podpoří Evropská unie

Rekonstrukci silnice Kraslice - Hraničná finančně podpoří Evropská unie

Představitelé Karlovarského kraje, Krajské správy a údržby silnic a Silničního stavebního úřadu v Plavně se sešli v pondělí 12. září při zahájení rekonstrukce silnice druhé třídy č. 210 v Kraslicích. Celkové předpokládané náklady stavby činí cca 11 mil. Kč, z čehož 8,3 mil. Kč půjde z peněz Evropské unie. Zbytek zaplatí Karlovarský kraj. 
Projekt rekonstrukce silnice z Kraslic (od odbočky na Tisovou a Bublavu až po státní hranice se SRN u obce Hraničná) byl úspěšně připraven k realizaci v rámci Iniciativy Společenství Interreg IIIA. Evropská unie se bude podílet na financování akce částkou ve výši 75 % uznatelných nákladů projektu. Přeshraničním partnerem projektu je Silniční stavební úřad v Plauen. „Využili jsme toho, že Evropská unie podporuje akce s nadregionálním významem, kam patří i oprava komunikace, spojující náš kraj s německým regionem Sachsen,“ říká první náměstek hejtmana Jan Zborník. „Podobné projekty, pokud budou takto kvalitně připravovány, rozhodně mohou pomoci k rozvoji příhraničních kontaktů,“ uzavírá Jan Zborník.

Na základě výsledku zadávacího řízení, které se uskutečnilo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, byla vybrána jako nejvýhodnější zhotovitel firma Algon Plus a.s. Zástupce firmy na pondělním setkání slíbil dokončit stavbu s 14 denním předstihem oproti danému termínu, kterým je 14. říjen 2005.

„Celý téměř 4 km úsek silnice bude odfrézován a případné poruchy budou vyspraveny,“ vysvětluje popis prací vedoucí krajského odboru dopravy Milan Novák. „Dále bude položena vyrovnávací zesilovací vrstva a nová obrusná vrstva z asfaltového betonu. Součástí opravy je i dosypání krajnic, vodorovné dopravní značení, úpravy záchytných bezpečnostních zařízení a kompletní rekonstrukce odvodňovacího systému,“ doplňuje vedoucí odboru dopravy.

Celkové předpokládané náklady stavby činí cca 11 mil. Kč, z čehož 8,3 mil. Kč půjde z peněz Evropské unie. Zbytek zaplatí kraj.

Akce je realizována s cílem zvýšení únosnosti vozovky tak, aby odpovídala současnému i výhledovému dopravnímu zatížení, které výrazně vzrostlo otevřením hraničního přechodu Kraslice – Klingenthal.

Info:
o       Zahájení stavby - září  2005
o       Dokončení -       14.10.2005
o       Délka rekonstruované komunikace - cca 3,7 km.
Datum aktualizace 13. 9. 2005 - 12:05