Domů Aktuality Nový vysokoškolský studijní obor v kraji

Nový vysokoškolský studijní obor v kraji

Česká zemědělská univerzita v Praze otevírá od října tohoto roku kombinované - dálkové bakalářské studium v oboru Územní technická a správní služba.

Obor je zaměřen na územně technickou správu, aplikovanou a krajinnou ekologii. Výuka bude probíhat v prostorách Střední zemědělské školy v Dalovicích. Prostory zajistil Karlovarský kraj, který navíc  zprostředkuje služby krajské knihovny pro potřeby studentů. „Je dobře, že má kraj novou možnost vysokoškolského studia, zvlášť když se jedná o obor, který může napomoci úpravě a tvorbě krajiny, což se odrazí na rozvoji celého regionu,“ řekl krajský radní pro oblast školství Kamil Řezníček.

Studovat se bude blokovou formou  vždy v pátek a sobotu čtyřikrát během semestru. Vyučující  využijí hlavně interaktivní internetovou komunikaci se studenty. Ti ze vzdálenějších míst se budou moci ubytovat  v Domově mládeže, na Lidické ulici v Karlových Varech nebo v Domově mládeže Střední odborné školy stavební Karlovy Vary.

Přihlášky ke studiu je možno podávat do 26. srpna 2007 na studijní oddělení děkanátu Fakulty životního prostředí ČZU v Praze, přičemž bližší informace zájemci najdou na internetových stránkách fakulty www.fle.czu.cz. Přijímací zkoušky jsou naplánovány na 6. září 2007 na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze.

V Karlovarském kraji už pražská ČZU jedno konzultační středisko má, a sice v Chebu, kde nabízí studium oboru Veřejná správa a regionální rozvoj. Další studijní obory v regionu lze v nadcházejícím školním roce studovat na Vysoké škole Karlovy Vary, Západočeské univerzitě v Plzni, která nabízí své obory v Chebu a Sokolově, nebo na Bankovním institutu vysoké škole v Karlových Varech. Podnikovou ekonomiku a management vyučují na Středočeském vysokoškolském institutu Kladno, jenž působí v kraji v Karlových Varech – Bohaticích a do Mariánských Lázní se mohou chystat zájemci o bakalářský obor fyzioterapeut nebo o přípravné  jazykové studium Ústavu jazykové a odborné přípravy UK v Praze.
Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 9. 8. 2007 - 10:34