Domů Aktuality Muzeum Cheb vydalo sborník zabývající se přírodou a dějinami Karlovarského kraje

Muzeum Cheb vydalo sborník zabývající se přírodou a dějinami Karlovarského kraje

Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Sborník je co do obsahu členěn na statě a články, materiály, drobnosti, anotace a recenze. Převážná část uveřejněných příspěvků je doplněna českými a německými resumé. Sborník vychází s roční periodicitou pod redakčním dozorem pracovníků Muzea Cheb v autorské spolupráci s předními regionálními odborníky.

Obsahem vydaného sborníku jsou historické a přírodovědné statě a články. Mezi historickými články nechybí texty Jakuba Krčka - Předhusitský kostelíček přestavbou znesvářený – Ze starých dějin kostela Sv. Václava v Radošově, Michaely Bäumlové – Chebští knihvazači v 18. století, příspěvek k dějinám knižní kultury a text Karla Řeháčka – Nacionálně socialistická personální politika v letech 1938-1945 na západě Čech.

Přírodovědné články zastupují Petr Mudra a jeho Současné rozšíření vstavače kukačky na Domažlicku a Tachovsku, Vít Zavadil a Oldřich Bušek – Hnízdění lindušky úhorní v Karlovarském kraji.

Dalším oddílem sborníku jsou edice, materiály, drobnosti, jež zastupují texty Ralfa Heimratha -  Egrische Federbilder und Federbilder in der Mongole, Jiřího Velebila a Jiřího Brabce – Poznámky ke květeně Ašska a Chebska IV – NPP Bublák a Niva v Plesné a Michaely Bäumlové  a Jana Matějů – Komentovaný překlad přírodopisu ještěrky zelené Jana Tadeáše Lindackera z roku 1791.

Sborník obsahuje také recenze, text Tomáše Klíra – Rolnictvo na pozdně středověkém Chebsku recenzoval Jan Hasil. Nekrolog „Vzpomínka na mého kamaráda, archeologa Pavla Šebestu“ Jiřího Klsáka pak uzavírá obsah sborníku.
Za stránku zodpovídá Bc. Jitka Čmoková
Datum aktualizace 27. 7. 2022 - 10:09