Domů Aktuality Lesopark v Perninku se dočkal obnovy

Lesopark v Perninku se dočkal obnovy

Kompletně obnovený lesopark v Perninku bude občanům sloužit od konce října. Jde o významnou přírodní památku, která vznikla mezi světovými válkami. Návštěvníci se mohou projít nově vybudovanou naučnou stezkou  s informačními panely, z nichž se   dozvědí množství cenných a užitečných informací.

„Provedená regenerace lidem lépe přiblíží lesnickou a sadovnickou problematiku. Podařilo se nám provést potřebnou sadovnicko-krajinářskou obnovu lesoparku, stejně jako komplexní úpravu veřejné infrastruktury a veřejných prostranství," říká ředitelka Krajského ředitelství Lesů ČR Karlovy Vary Barbora Klempířová.

Regenerace lesoparku Pernink proběhla ve dvou etapách – od podzimu 2010 do srpna 2011 a od května do září 2011. Celkové náklady na obnovu dosáhly více než 6 miliónů korun. Lesům ČR se díky kvalitně zpracovanému projektu podařilo získat příspěvek z fondů Evropské unie. 

Původní lesopark vznikl v době mezi světovými válkami za přispění místního okrašlovacího spolku na ploše o rozloze 45 hektarů. Po druhé světové válce pustl a postupně se měnil v les, některé jeho původní části prakticky zanikly. Díky poloze v bezprostřední blízkosti obce Pernink byla ještě do doby před obnovou patrná a používaná síť původních, byť jen prošlapaných chodníků. Oblast kolem Perninku totiž patří mezi turisticky atraktivní místa Karlovarského kraje, tato část přírody je cílem výletů nejen místních lidí, ale i návštěvníků ze vzdálenějších lokalit. Některé původní chodníky se proto nyní dočkaly své obnovy.

Přeměna pozemků lesoparku z „lesních porostů na lesopark“ přinesla kromě rozšíření možností k vycházkám do přírody také zvýšení biodiverzity, tedy druhové rozmanitosti. „V rámci přípravných prací odborníci Lesů ČR důkladně posoudili zdravotní stav stromů pocházejících ještě z původní výsadby. Některé byly ošetřeny, jiné, ty ve špatném stavu, nahrazeny novými. Vysadili jsme více než 11 tisíc stromů a keřů, 26 druhů listnatých a sedm druhů jehličnatých,“ vysvětluje dále Barbora Klempířová.

Mezi nově vysázenými listnatými dřevinami návštěvníci najdou javor babyku, brslen evropský či štědřenec alpský, jehličnany obohatí borovice černá, smrk omorika nebo tis červený.

Datum aktualizace 26. 10. 2011 - 13:07