Domů Aktuality Krajský úřad řeší každoročně desítky podání od občanů

Krajský úřad řeší každoročně desítky podání od občanů

​Na adresu krajského úřadu každoročně přicházejí nejrůznější podněty a žádosti od občanů. Jen vloni přijal 189 podání. Konkrétně se jednalo o 106 stížností,16 podnětů, 47 oznámení a žádostí,15 anonymních podání a 5 petic. Podání jsou obvykle vyřízena do 30 dnů, u složitějších případů dochází k prodloužení lhůty.

Úředníci krajského úřadu v uplynulém roce řešili stejný počet petic, jako v roce 2014. „Jedna šla na odbor dopravy a silničního hospodářství, jedna na odbor kontroly, jedna na odbor správních agend, jedna na krajský živnostenský úřad a dvě pak na odbor životního prostředí a zemědělství,“ upřesnil náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jakub Pánik.

Průměrná doba pro vyřízení petic činila 20 dnů. V jedné z nich se například obyvatelé Skalné vyjadřovali ke způsobu vybudování splaškové kanalizace v části obce Starý Rybník. Krajský úřad petici předal k řešení městskému úřadu v Chebu, kterému věcně příslušela. V další petici zase lidé z Vysoké Pece a Nejdku nesouhlasili se změnou jízdního řádu. Jízdní řád byl pak upraven k jejich spokojenosti.

U stížností došlo oproti roku 2014 k nárůstu o 22 procent, přičemž nejvíce jich řešil odbor zdravotnictví. „Osobně mě těší, že délka vyřízení v minulém roce činila 23 dnů, v roce 2014 to bylo 27 dnů a v roce 2013 to bylo 30 dnů. To znamená, že díky tomu, jak úřad pracuje, se vyřizování stížností zrychluje,“ dodal Jakub Pánik.
Za stránku zodpovídá Mgr. Veronika Svobodová
Datum aktualizace 29. 7. 2016 - 12:09