Domů Aktuality Kraj rozdělí další peníze na hospodaření v lesích

Kraj rozdělí další peníze na hospodaření v lesích

Téměř 700 tisíc korun plánuje v dalším sledu rozdělit Karlovarský kraj mezi žadatele, kteří pečují o lesní porosty.
„Peníze jsou určeny majitelům lesů na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů a na ekologické a k přírodě šetrné technologie. Obce pak mohou ještě žádat o příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi,“ uvedl radní kraje pro oblast životního prostředí Luboš Orálek. V letošním roce bylo zatím rozděleno 8, 2 milionu korun. „Karlovarský kraj ale může rozdělit až 15 milionů korun. Loni jsme jednotlivým žadatelům přispěli více než 8 miliony korun“, dodává Luboš Orálek.

Karlovarský kraj má rozlohu 331 541 ha, z toho je 140 687 ha lesa ( to je 42,1% území kraje). Ve správě Lesů ČR je 64,82% lesního porostu tj. 91 200 ha. 17 166 ha spravují města a obce a 13 293 ha jsou vojenské lesy, které spravuje Ministerstvo obrany. Žádosti jednotlivých subjektů musí ještě schválit krajští zastupitelé. Jedná se o žádosti, kdy žadatelem je „obec“ anebo požadavek (i s nápočtem v běžném roce) přesahuje 200.000 Kč.
Datum aktualizace 24. 10. 2007 - 07:07