Domů Aktuality Kraj plánuje v roce 2015 hospodařit s vyrovnaným rozpočtem

Kraj plánuje v roce 2015 hospodařit s vyrovnaným rozpočtem

​Karlovarský kraj bude v příštím roce hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Pokud návrh rozpočtu schválí krajské zastupitelstvo, příjmy a výdaje by celkem měly činit 4, 65 miliardy korun. Do této částky jsou zahrnuty i prostředky, které kraji posílá stát na financování regionálního školství.
​V odhadu příjmů vychází kraj z predikce ministerstva financí, která je navíc snížena o 4 procenta. „Každoročně se snažíme být maximálně opatrní, aby nám nikde prostředky nechyběly,“ uvedla náměstkyně hejtmana Eva Valjentová.

Plánované výdaje kraje na rok 2015 lze rozdělit do dvou okruhů. První z nich tvoří standardní výdaje kryté očekávanými příjmy v daném rozpočtovém roce, přičemž tento rozpočet je navržen jako mírně přebytkový. Přebytek očekávaných příjmů nad plánovanými výdaji činí 80 milionů korun. Kraj tedy pokryje vlastní provoz i splátky jistin a úroků dvou ze svých úvěrů a návratné finanční výpomoci, kterou obdržel od ministerstva financí na zaplacení závazku vůči Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad.

Druhý okruh zahrnuje výdaje na předfinancování a spolufinancování projektů obsažených v Programu rozvoje Karlovarského kraje. Podle Evy Valjentové se jedná například o investice do zdravotnictví, dopravy, školství nebo kultury. „Počítáme s centralizací lékařské péče v karlovarské nemocnici za asi 137 milionů korun nebo s vybudováním krytu pro umístění lineárního urychlovače a s nákupem přístroje pro Nemocnici Cheb,“ upřesnila Eva Valjentová s tím, že kraj bude pokračovat i v obnově jednotlivých pavilonů sokolovské nemocnice za asi 50 milionů korun.

V příštím roce by také kraj měl dokončit velké dopravní stavby – jihovýchodní obchvat Chebu, obchvat Hroznětína nebo modernizace silnici z Merklína do Pstruží. Plánují se další etapy rekonstrukcí krajských domovů pro seniory, na opravy krajských škol je vyčleněno přes 30 milionů korun. Nová expozice by měla za krajské peníze vzniknout v Muzeu Karlovy Vary, počítá se s investicemi na vybudování zázemí dolu Jeroným na Sokolovsku nebo u štoly č. 1. v Jáchymově.
Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 26. 11. 2014 - 16:01