Domů Aktuality Karlovarský kraj vyhlásil humanitární sbírku na pomoc zemím jihovýchodní Asie postiženým zemětřesením a přílivovými vlnami

Karlovarský kraj vyhlásil humanitární sbírku na pomoc zemím jihovýchodní Asie postiženým zemětřesením a přílivovými vlnami

Vyhlášení veřejné humanitární sbírky schválila Rada Karlovarského kraje na svém mimořádném jednání 3. ledna 2005.
Rada Karlovarského kraje zároveň schválila zřízení zvláštního účtu Karlovarského kraje u Komerční banky číslo 35-4000580277/0100.

Zahájení sbírky: 10. ledna 2005
Ukončení sbírky: 30. června 2005

Vyhlášením sbírky tak vedení kraje reagovalo na četné dotazy zástupců obcí i podnikatelů, kteří projevili zájem přispět na případné konto Karlovarského kraje.

„Vzhledem k tomu, že zřízení konta předchází poměrně složité vyřizování na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, není možné, aby vlastní humanitární konta zřizovaly jednotlivé obce,“ vysvětluje hejtman Josef Pavel a dodává: „Na zvláštní konto, které Karlovarský kraj zřídil tak rychle, jak jen to bylo možné, mohou přispívat nejen občané, ale i obce a firmy. Sbírka je povolena na šest měsíců, což by mohlo stačit. Jsem přesvědčen, že zájem na krajské konto přispívat určitě bude. Už několik dní se nám ozývají jednotlivci, obce i firmy a chtějí pomoci. Karlovarský porcelán například slíbil, že hned po zřízení konta na něj pošle částku 100 tisíc korun. Veškeré vybrané peníze chceme po dohodě s ministerstvem zahraničí zaslat na konkrétní investiční akci, například vybudování školy nebo zdravotnického a sociálního zařízení."

Peníze na krajské konto poukáže samozřejmě i Karlovarský kraj. Rada Karlovarského kraje navrhuje, aby to bylo 500 tisíc korun. Tuto částku ale ještě musí schválit Zastupitelstvo Karlovarského kraje 27. ledna. Výtěžek sbírky hodlá vedení kraje využít na konkrétní pomoc oblastem, které poznamenalo prosincové zemětřesení s následnou přílivovou vlnou. „V následujících týdnech budeme jednat s ministerstvem zahraničních věcí o možnosti podílet se na takové formě pomoci, jakou je například výstavba školy, školky nebo oprava poničených komunikací,“ konkretizuje hejtman Josef Pavel.

Sbírka na pomoc jihovýchodní Asii není první iniciativou Karlovarského kraje zaměřenou na pomoc oblastem postiženým přírodní katastrofou. Už v prosinci 2004 byla schválena částka 500 tisíc korun na pomoc slovenským Tatrám.

„Samostatně přispějí do krajské humanitární sbírky patrně také členové vedení kraje. Například hejtman Josef Pavel už přislíbil věnovat částku 10 tisíc korun,“ doplňuje tiskový mluvčí Karlovarského kraje Tomáš Svoboda.

O zřízení krajského humanitárního konta informoval hejtman starosty všech měst a obcí Karlovarského kraje svým dopisem z 11. ledna 2005.

DOPIS HEJTMANA (95,05 KB, PDF)

Datum aktualizace 10. 1. 2005 - 10:19