Domů Aktuality Karlovarský kraj plánuje finanční pomoc Ukrajině ve výši 1 milion korun

Karlovarský kraj plánuje finanční pomoc Ukrajině ve výši 1 milion korun

Vedení Karlovarského kraje se rozhodlo vyčlenit 1 milion korun na pomoc občanům válkou zasažené Ukrajiny. Příspěvek vloží na transparentní účet veřejné sbírky Charity ČR, která dokáže pomoc efektivně distribuovat díky úzkému kontaktu s partnerskou Charitou Ukrajina. Kromě toho kraj mapuje ubytovací kapacity na území regionu, jež by mohl nabídnout válečným uprchlíkům.
„Vstup ruské armády na území sousední Ukrajiny a zahájení války Ruské federace proti suverénnímu a svobodnému státu považujeme za akt neobhajitelné agrese. Tento fatální krok znamená ztráty na životech civilních obyvatel, mnoho z nich se také ocitlo bez zajištění základních potřeb a přístřeší. Proto jsme se rozhodli, že zašleme finanční pomoc, podobně jako to zamýšlejí další kraje.  Podporu ve výši 1 milion korun v pondělí 28. února projedná krajské zastupitelstvo,“ vysvětlil hejtman Petr Kulhánek.

Vedení kraje také prostřednictvím odboru bezpečnosti a krizového řízení krajského úřadu oslovilo města a obce v regionu, aby do 1. března 2022 poskytly přehled volných ubytovacích kapacit pro případné válečné uprchlíky. „Chceme nabídnout ubytování lidem, které válka vyhnala z jejich domovů, do nichž se nyní nemohou vrátit. A chtěl bych poděkovat těm městům a obcím, které se samy aktivně ozvaly s nabídkou volných bytů,“ dodal hejtman. 

Do charitní sbírky​ na pomoc lidem zasaženým ozbrojeným konfliktem na Ukrajině může přispět kdokoliv. Sbírkový účet má číslo 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 104. Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 25. 2. 2022 - 10:34