Domů Aktuality Karlovarské kardiocentrum bude mít nové špičkové přístroje

Karlovarské kardiocentrum bude mít nové špičkové přístroje

Výrazně se tak zlepší péče o pacienty, kteří se na karlovarském kardiologickém oddělení léčí s chorobami srdce. Na pořízení nových přístrojů za téměř 60 milionů korun přispěje částkou 50 milionů Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Devět milionů přidal Karlovarský kraj. "Prostředí karlovarského kardiocentra dobře znám a vím, že nové vybavení jednak ještě zvýší kvalitu péče, ale také usnadní práci lékařům," uvedl hejtman Josef Novotný.  Přístroje začnou sloužit lidem v průběhu několika následujících měsíců.

V rámci projektu získá nemocnice angiografickou linku, která umožňuje, mimo jiné, ošetřovat pacienty s infarktem myokardu nejmodernějším způsobem. „Stávají angiolinka je šest let stará a stává se poruchovou. Nová ji nahradí a rozhodně tak usnadní provoz,“vysvětlil primář kardiologického oddělení Michal Paďour. Oddělení bude mít i rentgen pro komplexní elektrofyziologické vyšetření, elektrofyziologické záznamové zařízení a echokardiograf. Na pacienty bude čekat i obnovený monitorovací systém koronární jednotky, zvýšený počet telemetricky monitorovaných lůžek nebo nový intravaskulární ultrazvuk.

Karlovarské kardiologické oddělení bylo v roce 2009 zařazeno do sítě 17 kardiovaskulárních center.„Je spádovým pracovištěm pro asi 300 tisíc obyvatel kraje. Ročně provede na 1 800 srdečních katetrizací, 700 koronárních angioplastik a 200 implantací kardiostimulátorů,“vyčíslil Paďour. Po dokončení pavilonu akutní medicíny, jehož výstavba v areálu karlovarské nemocnice právě probíhá, bude v nových prostorách také zřízena speciální koronární jednotka.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 26. 1. 2011 - 11:05