Domů Aktuality Hejtmani jednali na Vysočině o dopadech budoucího státního rozpočtu na regiony

Hejtmani jednali na Vysočině o dopadech budoucího státního rozpočtu na regiony

Zdravotnictví, doprava a budoucnost evropských fondů byly hlavními body programu jednání Rady Asociace krajů České republiky, které se konalo v uplynulém týdnu v Herálci na Vysočině.

Předseda AKČR Michal Hašek tlumočil obavy asociace z důsledků Memoranda o restrukturalizaci a redukci lůžkového fondu – nemocničních lůžkového fondu a dále z absence základní debaty o znění budoucí úhradové vyhlášky. "Ta bude mít svým charakterem obrovské dopady do budoucího fungování nejen krajských nemocnic. Požadujeme seriózní debatu nad úhradovou vyhláškou a upozorňujeme, že odmítáme za ministra zdravotnictví plnit jeho sliby o navýšení platů zdravotníkům a sanovat jím podpoření zvyšování DPH, které bude mít do rozpočtů veřejných zdravotnických zařízení dopady," uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Předseda AKČR Michal Hašek veřejně vyzval ministra zdravotnictví Leoše Hegera, aby krajům a zdravotnickým odborům předložil návrh úhradové vyhlášky a hejtman Vysočiny Jiří Běhounek konstatoval, že Rada AKČR se rezolutně postavila proti myšlence zvažovaného rušení protialkoholních záchytných stanic, neboť by tak byl zásadním způsobem narušen systém pomoci při boji s alkoholismem, který patří mezi velice závažné drogové závislosti.

V čerpání evropských dotací jsou krajské Regionální operační programy standardně na devíti z deseti nejlépe čerpajících dotačních struktur. "Není tedy důvod, aby vláda útočila na fungující ROP. Souhlasíme s tím, že do budoucna je třeba méně operačních programů, ale jsme zásadně proti tomu, aby byly postiženy struktury, které jsou funkční a osvědčily se," uvedl k budoucnosti regionálních operačních programů předseda AKČR Michal Hašek s tím, že upozornil, že nyní připravované nastavení čerpání evropských dotací se dotkne v pořadí dvou následujících volebních období.

Dopad do budoucích rozpočtů bude mít i případně zvyšované mýtné na vybraných silnicích I. tříd a dálnicích. "Legitimně se obáváme, že doprava na souběžných komunikací kolem zpoplatněných úseků bude i nadále houstnout. Krajské silnice II. a III. tříd, do kterých jsme na Vysočině v loňském roce investovali i za podpory EU fondů více než miliardu a stejnou částku i letos, nejsou na takové zatížení připravené a trpí. Zatímco výnosy z mýtného jdou do státní kasy, regiony přes jejichž silnice těžké kamiony bez poplatku jezdí, nedostanou nic," upozorňuje na problém tížící Vysočinu hejtman Jiří Běhounek. A lepší to bohužel podle něj nebude v dalších letech ani s veřejnou dopravou, která se nyní více než kdy jindy důležitá pro udržení mobility obyvatelstva a ministerstvo dopravy ji ohrožuje jednostranným nenaplňováním Memoranda o drážní dopravě. "Kraje naplní do poslední koruny vše, k čemu se v memorandu zavázaly, a to i v době propadů daňových výnosů. Totéž očekávají od ministerstva financí," uvedl rezolutně k chování ministerstva financí Michal Hašek.

Hosty jednání Asociace krajů ČR byla předsedkyně Úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, která si odvezla podporu krajů jaderné energii včetně dostavby Jaderné elektrárny Temelín a prodloužení životnosti Jaderné elektrárny Dukovany. Generální ředitel České televize Petr Dvořák hejtmany seznámil s novou koncepcí fungování zpravodajství a přislíbil jim větší prostor pro regionální zpravodajství. Uskutečnilo se i plánované setkání s velvyslancem Čínské lidové republiky a rozloučení s odstupujícím generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru ČR Miroslavem Štěpánem.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 28. 11. 2011 - 10:18