Domů Aktuality Hejtman povolal armádu na pomoc krušnohorským obcím

Hejtman povolal armádu na pomoc krušnohorským obcím

Na žádost starostů některých krušnohorských obcí, ke kterým přívaly sněhu v první únorové dekádě znemožnily přístup, požádal hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel armádu o nasazení potřebné techniky k co nejrychlejšímu zprovoznění komunikací.
Krajští silničáři se snažili nepřetržitě udržovat naše komunikace ve sjízdném stavu, mohutné sněhové srážky ale působily problémy na místních silnicích v obcích Krušných hor. Likvidaci takového množství sněhu obce samy nemohly zvládnout,“ říká hejtman Pavel.

V pátek 10. února vyslali signál SOS starostové obcí, kde byla situace kalamitní. Doprava byla paralyzována na Karlovarsku, zejména v obcích Boží Dar, Horní Blatná, Potůčky a Abertamy. „Proto jsem ještě v pátek, ve večerních hodinách požádal o pomoc 154. záchranný prapor z Rakovníka,“ vysvětluje hejtman.

Armáda do Krušných hor ochotně vyslala 15 mužů, dva nakladače a tři těžké nákladní vozy. Noční přesun vojáků a těžké techniky za asistence krajských hasičů a policie skončil v sobotu v časných ranních hodinách. Asistence policie byla nutná vzhledem k nadměrným rozměrům těžké techniky, která zabírá celý profil vozovky.

Technika byla okamžitě po ukončení přesunu nasazena ve dvou skupinách – na Božím Daru a v Horní Blatné. V sobotu odpoledne zasedla koordinační skupina v čele s ředitelem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Zdeňkem Teplým, kde se zástupci Karlovarského kraje, Policie ČR, Krajské správy a údržby silnic KK a velitel rakovnického praporu rozhodovali o dalším postupu.

„Práce na zprovoznění komunikací bylo víc, než jsme původně předpokládali, požádal jsem tedy o možnost prodloužení pobytu armádní techniky do pondělí, neboť o pomoc mě následně požádali i starostové obcí na Kraslicku, kde byla situace také vlastními silami nezvládnutelná,“ doplňuje hejtman Pavel.

V noci na neděli se vojáci přesunuli na Bublavu, kde okamžitě zahájili práce na odstraňování sněhu. V pondělí armáda pomáhala v obci Přebuz.

Hejtman Josef Pavel děkuje nejen armádě a policii, ale i všem starostům kalamitou postižených obcí, kteří se o vojáky příkladně starali. Díky zajištěné stravě a ubytování práce zdárně pokračovaly a technika mohla být naplno využita.

„Likvidaci sněhu těžkou technikou finančně zajistila armáda. Péči o vojáky převzali starostové dotčených obcí, náklady na odstraňování následků kalamity v Karlovarském kraji tedy nebudou nijak významné,“ uzavírá hejtman.
Datum aktualizace 16. 2. 2006 - 11:07