Domů Aktuality Hejtman jednal s primáři karlovarské nemocnice

Hejtman jednal s primáři karlovarské nemocnice

Jednání zorganizoval hejtman Josef Novotný na základě dopisu primářů karlovarské nemocnice, v němž vyzývají vedení kraje k diskuzi o vývoji krajského zdravotnictví.

V úvodu jednání hejtman připomněl blížící se termín podání výpovědí lékařů, kteří v rámci celostátní výzvy Děkujeme, odcházíme! hodlají opustit řadu nemocnic v ČR. „Chtěl bych znovu zdůraznit, že jsme oslovili ministra zdravotnictví a chtěli jsme vědět, jak bude stát situaci řešit. Dodnes ovšem ministr Heger s krajem nekomunikoval. Jde o problém státu a zdravotních pojišťoven, celého systému financování zdravotní péče v České republice a není v silách ani v kompetenci kraje požadavky lékařů splnit,“ uvedl hejtman. Dodal také, že i kdyby kraj přidal peníze do základních platů zdravotníků, stejně by to jejich požadavkům neodpovídalo. Navíc by takový krok mohl být vnímán jako pokus o narušení solidarity lékařů z našeho regionu vůči zbytku republiky. Primáři potvrdili, že vina není na straně kraje, ale stát a zdravotní pojišťovny musí nastavit jiný způsob financování poskytované zdravotní péče. Obě strany se dohodly, že v lednu, kdy už bude znám přesný počet výpovědí zdravotníků, budou společně pokračovat v tvorbě krizového plánu k zajištění zdravotní péče.

Primáři také vyslovili požadavek, aby měla karlovarská nemocnice za celý region oficiální status krajského zařízení.„Dohodli jsme se, že do jednoho měsíce primáři předloží návrhy za jednotlivá oddělení, jak by se daly rozšířit jejich služby tak, aby nemocnice postupnými kroky nabyla statutu krajské nemocnice. Jsem totiž přesvědčen, že cesta k vytvoření páteřní nemocnice ve spolupráci s nemocnicí chebskou nevede přes nějakou deklaraci, ale přes nabídky oddělení a nasmlouvání s pojišťovnami,“ vysvětlil krajský radní Václav Larva. Kraj počítá s tím, že primáři ve svých nabídkách na rozšíření služeb budou vycházet z reálných finančních možností a velikosti regionu. O statutu krajského zdravotnictví bude na základě požadavku primářů kraj dále jednat i bez ohledu na současnou situaci a předpokládanou krizi.

Hejtman dále vyzval přítomné, aby pomohli uspíšit a dokončit výběrová řízení na nákup lůžek a přístrojů financovaných z evropských peněz a nové vybavení by tak mohlo co nejdříve začít sloužit pacientům nemocnic. „Po dlouhé době musím uznat, že šlo o nesmírně vstřícné a konstruktivní jednání. Věřím, že v lednu budeme v podobném duchu pokračovat,“ uzavřel Josef Novotný.

 

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 21. 12. 2010 - 13:50