Domů Aktuality Evropský zápisník Eurocentra Karlovy Vary

Evropský zápisník Eurocentra Karlovy Vary

PARTNERSTVÍ ŠKOL V EVROPĚ = PROJEKT E-TWINNING – ZAPOJTE I VAŠI ŠKOLU!

ETwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě či více škol z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu na dálku - prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Tento projekt je zaměřen na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie.

Spolupráce může probíhat na několika úrovních: mezi učiteli, skupinami učitelů, knihovníky, řediteli, žáky či celými třídami. ETwinning je příležitostí pro všechny mladé Evropany, kteří se mohou během studia účastnit vzdělávacího projektu s partnery z dalších evropských zemí. Taková zkušenost je velmi významná pro posilování evropského rozměru ve vzdělávání, pro povědomí mladých lidí o různorodosti a multikulturní společnosti a jejich dovednosti vzdělávat, žít a pracovat kdekoliv v Evropě.

Projekt eTwinning je otevřen všem typům mateřských, základních a středních škol. Nejde o dotační typ vzdělávacího programu, jaké existují v rámci Evropské unie - nemá vymezená kritéria účasti ani termíny pro zapojení či předkládání projektů. eTwinning je službou, která tvoří rámec pro mezinárodní spolupráci škol, které mohou jednoduchým způsobem navazovat partnerství a realizovat takovou aktivitu (mezinárodní vzdělávací projekt), kterou ony považují za užitečnou, kde si samy určí začátek a konec spolupráce s partnerskými školami.

Portál eTwinning poskytuje všechny důležité informace, nástroje, materiály a dokumenty, které jsou potřebné pro přípravu, plánování a rozvíjení spolupráce: novinky, nápady a inspirace, nástroj pro hledání partnerů, prostor pro spolupráci, pedagogickou podporu, galerii projektů, zdroje informací. Vše je v českém jazyce. Aktivity programu eTwinning podporuje i helpdesk, kde získáte odpověď na Vaše dotazy týkající se zařazení projektu do výuky. Pracovníci helpdesku jsou učitelé, kteří se zájemci komunikují přes e-mail nebo chat, motivují je, podporují a zjišťují jejich potřeby a to vše v národních jazycích.

Evropský portál eTwinning je tvořen několika úrovněmi služeb, které můžete využívat. Po registraci na portálu získáte přístup k databázi škol v Evropě, budete moci využívat nástroje pro virtuální komunikaci, na propojení Vašich tříd s třídami v Evropě a další technologickou a metodickou podporu pro spolupráci s partnery.

Kontakt:
Eurocentrum Karlovy Vary
Závodní 378/84 (v budově Krajské knihovny)
360 06 Karlovy Vary

T/ 353 502 835
E/ eurocentrum.kv@euroskop.cz
www.euroskop.cz/eurocentrum.kv
Datum aktualizace 28. 11. 2007 - 07:36