Domů Aktuality Eurocentrum slaví druhý rok existence

Eurocentrum slaví druhý rok existence

Toto regionální informační místo o Evropské unii zahájilo svou činnost 18. dubna 2006 v prostorách Krajské knihovny Karlovy Vary.
Za dva roky fungování zodpověděli pracovníci Eurocentra přes 4300 dotazů a počet návštěvníků přesahuje 8 tisíc. Eurocentrum uspořádalo zdarma přes 40 seminářů nebo besed a k dostání jsou zde informační materiály, odborné publikace a periodika . K nejčastějším návštěvníkům patří studenti, kteří mají především zájem o studijní a pracovní pobyty v evropských zemích. Lidé se zajímají rovněž o aktuální témata spojená s naším členstvím v EU, o zavedení eura či o  budoucí předsednictví naší země Evropské unii.  

Eurocentrum Karlovy Vary navázalo v regionu řadu partnerství s institucemi a organizacemi zabývajícími se evropskou problematikou. „Významným přínosem pro fungování Eurocentra je vstřícný přístup Krajské knihovny Karlovy Vary a Krajského úřadu Karlovarského kraje, které jsou zároveň i jeho hlavními partnery. Z dalších partnerů jmenujme EURES, se kterým Eurocentrum uspořádalo řadu přednášek a seminářůs tematikou evropské zaměstnanosti, Úřad regionální rady, s nímž Eurocentrum rozvíjí oboustranně užitečnou spolupráci v oblasti informování o čerpání z evropských fondů v kraji,“ popsala spolupráci Lucie Šedivá.

Centrum je spravováno odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a slouží jako základní komunikační nástroj pro informování občanů o unijní problematice. K dalším informačním nástrojům se kromě sítě Eurocenter řadí také bezplatná linka Eurofon 800 200 200, internetový portál www.euroskop.cz a grantový systém.
Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 17. 4. 2008 - 12:07