Domů Aktuality Do našeho kraje směřují další peníze z programu Cíl 3

Do našeho kraje směřují další peníze z programu Cíl 3

Získat by je měl výzkumný a vzdělávací projekt, který se bude realizovat na Integrované střední škole v Chebu. Rozhodli o tom členové Monitorovacího výboru Programu Cíl 3/Ziel 3 Česká republika - Svobodný stát Sasko na svém zasedání v Žatci. V soutěži o evropské dotace uspělo celkem 8 nových přeshraničních projektů.

Žadatelům z Karlovarského kraje byl schválen 1 projektový záměr s dotací přes 332 tisíc EURO pro české partnery projektu. Libereckému kraji byly schváleny dva projektové záměry ve výši přes 320 tisíc EURO a Ústeckému kraji pět projektů ve výši 874 tisíc EURO z Evropského fondu regionálního rozvoje.

V prioritní ose 1 „ Rozvoj rámcových společenských podmínek“ byly schváleny českým partnerům projektů prostředky ve výši přes 370 tisíc EURO z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF).

V druhé prioritní ose „Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu“ byl Karlovarskému kraji schválen vzdělávací a výzkumný projekt Akona, jenž se na české straně bude realizovat na Integrované střední škole v Chebu. „V rámci projektu se pořídí jednoosý robot, který budou využívat při praktické výuce studenti této školy ve spolupráci se zástupci německého partnera projektu,“ popsal náměstek hejtmana Petr Navrátil. 

Ve třetí prioritní ose, jež je zaměřena na životní prostředí, byl schválen jeden projekt Ústeckému a jeden projekt Libereckému kraji. Celkově byla českým partnerům v projektech spadajících do třetí prioritní osy přidělena na tomto Monitorovacím výboru dotace okolo 297 tisíc EURO z ERDF.

V rámci programu Cíl 3 / Ziel 3 Česká republika – Svobodný stát Sasko jsou pro české dotační území Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje vyhrazeny prostředky EU ve výši 67 milionů EUR na období 2007 – 2013. Od vzniku Programu na podporu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Sasko bylo k realizaci schváleno 98 projektů.

Od 5. května.2010 došlo k dočasnému pozastavení příjmu projektových žádostí z důvodu revize rozpočtů programu.V Karlovarském kraji je možné konzultovat projekty a podávat žádosti na oddělení přeshraničních projektů krajského úřadu. Podávání žádostí je průběžné.

Bližší informace k programu Cíl 3 / Ziel 3 včetně kontaktů na pracovníky Krajského úřadu Karlovarského kraje lze nalézt na krajských internetových stránkách.

 

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 29. 6. 2010 - 10:15