Domů Aktuality Další schválené projekty z Evropské unie

Další schválené projekty z Evropské unie

S příspěvkem evropských peněz tak obyvatelům a návštěvníkům Karlovarského kraje začne sloužit mimo jiné několik nových autobusů městské hromadné dopravy v Sokolově, víceúčelové sportovní středisko v Chebu, minigolfové hřiště v Chodově a veřejné informační centrum v Bochově na Karlovarsku. Celková hodnota schválených projektů je 62 milionů korun, z toho 46,5 milionů korun činí příspěvek EU.
Dalších osm projektů z Karlovarského kraje, jejichž realizace bude financována ze Strukturálních fondů EU prostřednictvím Společného operačního programu (SROP), schválila v pátek 27. května na svém jednání Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Severozápad. Celková hodnota schválených projektů je 62 milionů korun, z toho 46,5 milionů korun činí příspěvek EU.

Schválené projekty byly předloženy v rámci 3. výzvy k předkládání projektů do SROP, která skončila 31. března 2005. „Celkem bylo v rámci této výzvy předloženo v Karlovarském kraji 16 projektů, které se ucházely o podporu ve výši přibližně 131,8 milionů korun,“ upřesňuje 1. náměstek hejtmana Jan Zborník. „Mezi projekty mohlo být v rámci 3. kola v Karlovarském kraji rozděleno 180 milionů korun, z nichž přibližně 75 % pochází ze Strukturálních fondů EU, zbytek z národních zdrojů,“ dodává Jan Zborník.

S příspěvkem evropských peněz tak obyvatelům a návštěvníkům Karlovarského kraje začne sloužit mimo jiné několik nových autobusů městské hromadné dopravy v Sokolově, multifunkční sportovní centrum v Chebu, minigolfové hřiště v Chodově a veřejné informační centrum v Bochově na Karlovarsku. Čtyři projekty řeší budování internetových sítí a internetových kiosků, v nichž bude mít přístup k internetu veřejnost. S těmito projekty uspělo město Sokolov, obec Královské Poříčí a nemocnice v Karlových Varech a Sokolově.

Z celkem 641 milionů korun, které mohou být v rámci SROP v letech 2004 – 2006 rozděleny mezi individuální projekty v Karlovarském kraji, zbývá k vyčerpání 122,8 milionů korun.

V rámci první výzvy k předkládání projektů do SROP schválila Regionální rada 24. září 2004 devět projektů s celkovými uznatelnými náklady 421 milionů korun, celkové uznatelné náklady u deseti projektů schválených ve 2. výzvě činily 35,2 milionu korun a u nyní schválených osmi projektů v rámci 3. výzvy celkem 62 milionů korun.

Dalších 276 milionů korun mohou získat žadatelé z Karlovarského kraje v rámci takzvaných grantových schémat - velkých zastřešujících projektů připravených krajem, jejichž prostřednictvím budou z evropských zdrojů financovány drobnější projekty z oblasti služeb a dále projekty žadatelů ze soukromé sféry (malých a středních podnikatelů apod.).

Poznámka: Je třeba rozlišovat celkovou hodnotu projektů a celkové uznatelné náklady projektů. Celková hodnota projektu se skládá z uznatelných a neuznatelných nákladů. Celkové uznatelné náklady projektu slouží k výpočtu podílu příspěvku EU, státního rozpočtu, případně krajského či obecního rozpočtu. Určitý pevně stanovený podíl z celkových uznatelných nákladů hradí také žadatel. Pokud projekt obsahuje i neuznatelné náklady, hradí je rovněž žadatel.
Datum aktualizace 7. 6. 2005 - 08:47