Domů Aktuality Cesty po regionu tentokrát zavedly zástupce kraje do Toužimi a do Teplé

Cesty po regionu tentokrát zavedly zástupce kraje do Toužimi a do Teplé

V rámci posledních lednových cest po regionu se vydali hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek a radní pro oblast rozvoje venkova Vít Hromádko do Toužimi a Teplé. Na již tradičním výjezdním zasedání se setkali s vedením obou měst a projednali řadu témat, jež jsou pro obě města těmi nejzásadnějšími.         

„Znovu se setkáváme s problematickou situací ve zdravotnictví. Věkový průměr lékařů je poměrně vysoký a je velmi složité sehnat absolventy lékařských fakult, kteří by postupně převzali jejich místa. Opět jsme také řešili obchod s chudobou, který je obrovským problémem v mnoha obcích a městech v regionu. Budeme se proto snažit toto téma řešit na státní úrovni prostřednictvím legislativců, poslanců a senátorů Karlovarského kraje,“  
uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.  

Starosta Toužimi Alexandr Žák informoval zástupce kraje o úbytku obyvatel města a zároveň představil plán podpory výstavby nových rodinných domů. Město by mělo v budoucnu nabídnout k prodeji téměř šedesát parcel pro výstavbu rodinných domů. Toužimští se dále potýkají s problémy s nedostatkem lékařů. Po zrušení provozu rentgenu přišli také o jednoho z místních zubařů. Další specialisté, kteří ve městě ordinují, jsou již buď v důchodovém věku, nebo téměř na jeho hranici. Projednáno bylo také pokračování opravy silnice u autobusového nádraží, jež je naplánováno na letošní rok, dále nové vyznačení cyklotrasy Otročín – Toužim a možnosti využití nádvoří místního hradu a zámku pro konání nejrůznějších kulturních a společenských akcí.  

Obchod s chudobou a exekuce několika stovek obyvatel trápí zástupce města Teplá. S tímto problém souvisí také odliv zejména mladých, kteří se po studiích již do města nevrací. V Teplé se potýkají také s problémy v podobě škod, které působí na lesním porostu přemnožená zvěř. Starosta Karel Hermann by uvítal větší kontrolu regulace počtu spárkaté zvěře, protože poškození lesního porostu je mnohdy již nezvratné. Na programu setkání bylo také projednání vybudování nové výjezdové základny záchranné zdravotnické služby, stav vlakových souprav na trati Karlovy Vary  - Mariánské Lázně, stav zimní údržby v Teplé a přilehlých obcích nebo činnost městské policie.
       

Za stránku zodpovídá Bc. Jitka Čmoková
Datum aktualizace 26. 1. 2022 - 16:00