Domů Aktuality Modernizace silnice Toužim – Smilov byla zahájena

Modernizace silnice Toužim – Smilov byla zahájena

prace na silnici

Dnes byl slavnostně zahájen projekt modernizace silnice II/207 v úseku mezi obcemi Radyně a Smilov. Akce je podpořena příspěvkem z Evropské unie, a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.  

„Modernizace se týká úseku v délce 1,7 kilometru, kde dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu prostřednictvím rozšíření komunikace a statickým zajištěním silničního tělesa. Úsek bude také osazen novými svodidly a dopravním značením. Přestože se budou muset řidiči připravit na případné zdržení na cestě, a v příštím roce dokonce i na úplnou uzavírku, věřím, že po dokončení prací bude cestování v tomto úseku velmi pohodlné a bezpečné,“ uvedl neuvolněný zastupitel Jan Bureš s gescí v oblasti dopravy a silničního hospodářství.  

Celkové náklady činí zhruba 81,9 milionu korun, na základě zadávacího řízení bylo dosaženo úspory nákladů oproti předpokládané ceně o 33 milionů korun. Předpokládaný příspěvek z Evropské unie dosáhne maximálně 85 % celkové ceny. Stavbu bude realizovat firma Roadfin stavby s. r. o.            

V rámci prací dojde také k dalším rozšířením v obloucích s částečnou úpravou výškového vedení trasy, součástí projektu jsou i úpravy všech propustků  odvodňovacího systému včetně zřízení nové dešťové kanalizace v obci Radyně. Město Toužim zajistí navazující úpravy v průjezdních úsecích obcí Radyně a Smilov, konkrétně se jedná například o úpravy chodníků, autobusových zastávek, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace.        

Termín dokončení je plánován na prosince roku 2024. V letošním roce bude akce prováděna za částečného omezení provozu na silnici II/207, v roce 2024 si stavba vyžádá úplnou uzavírku, průjezd staveništěm bude povolen jen pro veřejnou autobusovou dopravu a vozidla integrovaného záchranného systému. Objízdná trasa bude vedena po silnicích I. a II. tříd. 

Za stránku zodpovídá Bc. Jitka Čmoková
Datum aktualizace 4. 9. 2023 - 14:52