Úvodní strana > Dotace > PODPORA VZNIKU ORDINACÍ VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ PRO DĚTI A DOROST/PEDIATRIE V KARLOVARSKÉM KRAJI

 PODPORA VZNIKU ORDINACÍ VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ PRO DĚTI A DOROST/PEDIATRIE V KARLOVARSKÉM KRAJI

PROGRAM NA PODPORU VZNIKU ORDINACÍ VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ PRO DĚTI A DOROST/PEDIATRIE V KARLOVARSKÉM KRAJI

 
 
schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 140/04/21, ze dne 26. 4. 2021 
administrátor programu: odbor investic
  
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje
 
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
        od 01.06.2021, 9:00 hodin
        do vyčerpání alokace
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
         od od 18.05.2021 od 9:00 hodin
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary,
 
a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh žadatel v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:
 
a)    který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele, nebo
b)    který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT
a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh.
  
V případě, že žadatel disponuje kvalifikovaným elektronickým podpisem, může k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje připojit kvalifikovaný elektronický podpis a také elektronické přílohy. Odesláním elektronické žádosti opatřené kvalifikovaným elektronickým podpisem a připojením všech elektronických příloh žadatel splní všechny výše uvedené podmínky pro podání žádosti ve lhůtě určené pro podání žádosti.
 
Důležité dokumenty:

P1_program_na_podporu_vzniku_ordinaci_PL.docProgram

P2_vyhlaseni_pravidla_programu_na_podporu_vzniku_ordinaci_PL.docVyhlášení a pravidla

P11_vyhlaseni_priloha6_vzor_zadost.docVzor žádosti o poskytnutí dotace

P9_vyhlaseni_priloha4_vzor_smlouva_dotace.docVzor veřejnosprávní smlouvy

P3_vyhlaseni_priloha1_podporovana_mista.docxSeznam lokalit v KK pro čerpání dotace

2_priloha2_nabidkovy_seznam_spravnich_obvodu_ORP.xlsxNabídkový seznam správních obvodů ORP

3_priloha3_pocty_obyvatel_v_obcich_okresu_Sokolov_Cheb_Vary.xlsxPočty obyvatel v obcích okresů Sokolov, Cheb a Karlovy Vary

P10_vyhlaseni_priloha5_formular_de_minimis.docProhlášení de minimis

P12_vyhlaseni_priloha7_vzor_zaverecna_zprava.docxVzor závěrečné zprávy

P13_vyhlaseni_priloha8_rozpocet.xlsxPlán rozpočtu záměru

 

Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Jitka Lapešová
+420 354 222 414
jitka.lapesova@kr-karlovarsky.cz

 

Ing. Jitka Hloušková
+420 354 222 326
jitka.hlouskova@kr-karlovarsky.cz

 

 Zveřejněno: 30.04.2021

 

Za stránku zodpovídá: Jitka Lapešová
Datum poslední změny: 13.8.2021 11:45