Úvodní strana > Dotace > PODPORA AKTIVIT V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU V KARLOVARSKÉM KRAJI

 PODPORA AKTIVIT V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU V KARLOVARSKÉM KRAJI

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU AKTIVIT V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU V KARLOVARSKÉM KRAJI

 
 - schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 431/10/22 ze dne 31. 10. 2022 
 - administrátor programu: odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 6. 12. 2022,  9:00 hodin
 - do 12. 12. 2022, 16:00 hodin
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
  
Důležité dokumenty:

 

     

Informace o schválení dotací v roce 2023:
  • Dotace2023_zverejnene_CR_RKK_ZKK.XLSXRozdělení dotací schválené Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 223/02/23 ze dne 20. 2. 2023
    a Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 62/02/23 ze dne 27. 2. 2023. 
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Mgr. Monika Slipková
354 222 319, 739 604 884
 
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno: 8. 3. 2023

 __________________________________________________________________________________________________

 

Archív informací:
Dokumenty k dotačnímu programu pro rok 2021:

 

                     Program

                    09_Vyhlaseni_Cestovni_ruch_2021.doc Vyhlášení a pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace
                    99_Vzor_Smlouva_dotace.doc Vzor veřejnoprávní smlouvy

 

Archív informací:

Dokumenty k dotačnímu programu pro rok 2020:
 
 
Za stránku zodpovídá: Mgr. Monika Slipková, Martin Karas, Martina Zahrádková
Datum poslední změny: 4.4.2023 14:44