Úvodní strana > Kultura > Statistiky

 Statistiky

​Cestovní ruch a lázeňství má  z ekonomického hlediska pro Karlovarský kraj významný multiplikační efekt. Značným způsobem ovlivňují rozvoj regionu, pomáhají tvořit hrubý domácí produkt a jsou zdrojem zaměstnanosti místních obyvatel. Důležitost lázeňství a cestovního ruchu pro ekonomiku kraje lze nejlépe doložit statistickými daty (zdroj: www.czso.cz):

Cestovní ruch - podílí se téměř 18 % na HDP Karlovarského kraje

Téměř 17 % všech pracovníků zaměstnáno v turismu

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ("HUZ") podle krajů v roce 2018
 • V HUZ Karlovarského kraje se ubytovalo 1 120 596 hostů
 • Zahraničních hostů přijelo o 4,5% více než v roce 2017
 • Domácích hostů přijelo o 13,7 % více než v roce 2017 = nejvyšší nárůst v ČR
 • Karlovarský kraj je šestým nejnavštěvovanějším regionem ČR
 
Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v roce 2018
 • Karlovarský kraj je na druhém místě (hned po Praze) v počtu přenocování
 • počet přenocování v roce 2018 = 5 234 424
 • Nejpočetnější zahraniční turisté:
 1. Němci – 351 956, 4,4 %  nárůst oproti roku 2017
 2. Rusové – 83 399, 2,0 % nárůst oproti roku 2017
 3. Číňané – 39 210, 12,5 % nárůst oproti roku 2017

 

Meziroční nárůst počtu přenocování je o 1,4 % vyšší než v roce 2017 – je to však druhý nejnižší nárůst v ČR

Průměrný počet přenocování v roce 2018
 • Průměrná doba pobytu v Karlovarském kraji: 5,7 dne, tj. o 2,1 dne více než celorepublikový průměr
 • Hosté tráví v Karlovarském kraji nejdelší dobu ze všech krajů ČR

 

 Návštěvnost v Karlovarském kraji v roce 2018.docxNávštěvnost v Karlovarském kraji v roce 2018

Srovnatelná distribuce přenocování v krajích během let (1).PNGSrovnatelná distribuce přenocování v krajích během let

Kapacita HUZ v krajích.xlsKapacita HUZ v krajích

Návštevnost v lázeňských ubyt.zařízeních dle krajů.xlsxNávštevnost v lázeňských ubytovacích zařízeních podle krajů

Využití lůžek a pokojů.xlsxVyužití lůžek a pokojů

Konference HUZ dle krajů.xlsxKonference v HUZ

Počet hostů v huz dle zemí v KK.xlsxPočet hostů v HUZ podle zemí v Karlovarském kraji

  
 

 

Za stránku zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková
Datum poslední změny: 26.2.2019 10:47