Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Územně plánovací dokumentace kraje

 Územně plánovací dokumentace kraje

Výkresovou dokumentaci lze prohlížet pouze v internetovém prohlížeči Internet Explorer, IE (Microsoft) verze 6.0 a vyšší. Do listinné podoby dokumentací lze nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Platné - územně plánovací dokumentace kraje:

                     Grundsätze der Raumentwicklung des Bezirks Karlovy VaryDE (2010)
 

Rozpracované - územně plánovací dokumentace a podklady kraje:

 

Pořízené územně plánovací podklady kraje - zapsané v evidenci územně plánovací činnosti ČR: 
                     Gebietsstudie der Bergregionen (2012) překlad do německého jazyka - DE

Další pořízené studie a podkladové dokumentace kraje:

 

​​
Za stránku zodpovídá: Bc. Petr Křenek
Datum poslední změny: 3.8.2018 7:39