Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Územně plánovací dokumentace kraje

 Územně plánovací dokumentace kraje

Výkresovou dokumentaci lze prohlížet pouze v internetovém prohlížeči Internet Explorer, IE (Microsoft) verze 6.0 a vyšší. Do listinné podoby dokumentací lze nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

ZVEŘEJNĚNÁ územně plánovací dokumentace kraje:

                     Úplné znění Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje

 

vydané - územně plánovací dokumentace kraje:

rozpracované - územně plánovací dokumentace a podklady kraje: 

                   


pořízené - územně plánovací podklady kraje:

další pořízené studie a podkladové dokumentace kraje:


  • Kontakt na pracovníky​  oddělení územního plánování krajského úřadu
  • ​ ​

    ​​
    Za stránku zodpovídá: Bc. Petr Křenek
    Datum poslední změny: 16.7.2018 16:32