Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Dokumentace kraje

 Dokumentace kraje

Do listinné podoby dokumentací lze nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

​​  Platné - územně plánovací dokumentace kraje:

​​​
                Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (popis dokumentu)

 

  Rozpracované dokumentace:

 
  ARCHITEKTONICKÉ STUDIE Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary

  ​ 
  Pořízené územně plánovací podklady kraje - zapsané v evidenci územně plánovací činnosti ČR: 

 

  Další pořízené studie a podkladové dokumentace kraje:

 

 ​ ​

Za stránku zodpovídá: Bc. Petr Křenek
Datum poslední změny: 12.4.2022 8:43