Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje

 Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje byla pořízena na základě Zprávy o uplatňování
Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v uplynulém období (2012).

usnesení č. ZK 275/08/12 ze dne 13.9.2012

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v uplynulém období (2012)

Příloha č. 1: Vyhodnocení požadavků dotčených orgánů a obcí obdržených v rámci konzultací 
                            Zprávy o uplatňování ZÚR KK v uplynulém období

Za stránku zodpovídá: Bc. Petr Křenek
Datum poslední změny: 3.10.2022 16:00