Úvodní strana > Dotace > OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Poskytování finančních prostředků na sociální služby v roce 2016

Upozornění pro žadatele: aplikace OKslužby - poskytovatel bude otevřena do 11. 11. 2015 pro poskytovatele sociálních služeb, kteří byli v souladu s Programem pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2016 vyzváni k odstranění formálních nedostatků žádosti, a pro poskytovatele sociálních služeb, kteří z objektiviních důvodů nepodali žádost o dotaci v níže uvedené lhůtě (tato skutečnost musí být v žádosti řádně zdůvodněna).

žádosti je možné podávat ve lhůtě od 19. 10. 2015 do 2. 11. 2015

 • DR2016_dotodp.docxdoplňující informace k dotačnímu řízení na rok 2016
 • vyzva_socsl_2016_final.docVyhlášení Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2016
 • Program_socsl_2016_final.docProgram pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2016
 • prirucka_socsl_2016_final.docPříručka pro žadatele a příjemce
 • smlouva_socsl_2016_final.docxVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2016
 • system_monitoringu_2016_final.docxSystém monitoringu
  • system_monitoringu_PZ_pololeti_AT_pece.xlsxPrůběžná zpráva o poskytování sociální služby za 1. pololetí 2016 - ambulantní a terénní služby sociální péče
  • system_monitoringu_PZ_pololeti_AT_prevence.xlsxPrůběžná zpráva o poskytování sociální služby za 1. pololetí 2016 - ambulantní a terénní služby sociální prevence
  • system_monitoringu_PZ_pololeti_P_pece.xlsxPrůběžná zpráva o poskytování sociální služby za 1. pololetí 2016 - pobytové služby sociální péče
  • system_monitoringu_PZ_pololeti_P_prevence.xlsxPrůběžná zpráva o poskytování sociální služby za 1. pololetí 2016 - pobytové služby sociální prevence a noclehárny
  • system_monitoringu_PZ_treti_ctvrtleti_AT_pece.xlsxPrůběžná zpráva o poskytování sociální služby za 3. čtvrtletí 2016 - ambulantní a terénní služby sociální péče
  • system_monitoringu_PZ_treti_ctvrtleti_AT_prevence.xlsxPrůběžná zpráva o poskytování sociální služby za 3. čtvrtletí 2016 - ambulantní a terénní služby sociální prevence
  • system_monitoringu_PZ_treti_ctvrtleti_P_pece.xlsxPrůběžná zpráva o poskytování sociální služby za 3. čtvrtletí 2016 - pobytové služby sociální péče
  • system_monitoringu_PZ_treti_ctvrtleti_P_prevence.xlsxPrůběžná zpráva o poskytování sociální služby za 3. čtvrtletí 2016 - pobytové služby sociální prevence a noclehárny
  • system_monitoringu_ZZ_AT_pece.xlsxZávěrečná zpráva o poskytování sociální služby - ambulantní a terénní služby sociální péče
  • system_monitoringu_ZZ_AT_prevence.xlsxZávěrečná zpráva o poskytování sociální služby - ambulantntí a terénní služby sociální prevence
  • system_monitoringu_ZZ_P_pece.xlsxZávěrečná zpráva o poskytování sociální služby - pobytové služby sociální péče
  • system_monitoringu_ZZ_P_prevence.xlsxZávěrečná zpráva o poskytování sociální služby - pobytové služby sociální prevence a noclehárny
 • avizo_socsl_2016_final.docAvízo - vrácení nevyužitých peněžních prostředků

 

Poskytování zápůjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2015

žádosti je možné podávat do 5. 11. 2014

 • Pravidla_zapujcky.docPravidla pro poskytování zápůjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2015
 • zadost_zapujcky.docŽádost o poskytnutí zápůjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2015
 • Vzor_smlouvy_ zapujcky.docSmlouva o poskytnutí bezúročné zápůjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2015
 • avizo_zapujcky.docAvízo - vrácení poskytnutých finančních prostředků

 

Poskytování finančních prostředků na sociální služby v roce 2015

 • DR2015_dotodp_zaverzprava.docxinformace k dotačnímu řízení na rok 2015 II (doplňující informace k vyplnění formuláře Závěrečná zpráva o poskytování sociální služby, odpovědi na dotazy k dotačnímu řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2015)
 • DR2015_dotodp_zadost.docxinformace k dotačnímu řízení na rok 2015 (doplňující informace k vyplnění formuláře Specifická část žádosti poskytovatele sociálních služeb v Karlovarském kraji o finanční podporu na rok 2015, odpovědi na dotazy k dotačnímu řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2015)
 • vyzva_socsl2015.docVýzva - vyhlášení dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2015
 • Pravidla_socsl_2015.docPravidla pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2015
 • zadost_socsl_2015.xlsSpecifická část žádosti poskytovatele sociálních služeb v Karlovarském kraji o finanční podporu na rok 2015
 • prirucka_socsl2015.docPříručka pro žadatele a příjemce
  • Aktualizovaná prirucka_socsl_2015_verze_1_1.docPříručka pro žadatele a příjemce, verze 1.1
 • smlouva_socsl2015.docxSmlouva o poskytnutí finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2015
 • smlouva_socsl_2015_oprava.docxVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (schválena usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 12/02/15 ze dne 12. 2. 2015)
 • zaverzprava_socsl2015.xlsZávěrečná zpráva o poskytování sociální služby
 • evidind_socsl2015.xlsEvidence kvantitativních a kvalitativních indikátorů
 • avizo_socsl2015.docAvízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků
 •  


Poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2014

 • pravidla_2014.docPravidla pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2014
 • zadost_2014.xlsŽádost poskytovatele sociální služby o příspěvek z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na rok 2014
 • smlouva_2014.docSmlouva o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací
 • vyuctovani_2014.xlsVyúčtování poskytnutého příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v roce 2014 a Závěrečná zpráva o realizaci projektu
 • avizo_2014.docAvízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků

 

 Poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2013

 • Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2013 (MS Word)
 • Žádost poskytovatele sociální služby o příspěvek z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na rok 2013 (MS Excel)
 • Smlouva o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací (MS Word)
 • vyuctovani_2013.xlsVyúčtování poskytnutého příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v roce 2013 a Závěrečná zpráva o realizaci projektu (MS Excel)
 • Avízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků (MS Word)

 

Poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2012

 • Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2012 (MS Word)
 • Žádost poskytovatele sociální služby o příspěvek z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na rok 2012 (MS Excel)
 • Smlouva o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací (MS Word)
 • Vyúčtování poskytnutého příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v roce 2012 a Závěrečná zpráva o realizaci projektu (MS Excel)
 • Avízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků (MS Word)
Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Pilařová
Datum poslední změny: 31.3.2016 9:05