Úvodní strana > Dotace > OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 

Schválené aktuální formuláře závěrečných zpráv o poskytování sociálních služeb za rok 2016

 • system-monitoringu-ZZ-AT-pece-p2-d1.xlsxZávěrečná zpráva o poskytování sociální služby - ambulantní a terénní služby sociální péče
 • system-monitoringu-ZZ-AT-prevence-p3-d1.xlsxZávěrečná zpráva o poskytování sociální služby - ambulantní a terénní služby sociální prevence a poradenství
 • system-monitoringu-ZZ-P-pece-p4-d1.xlsxZávěrečná zpráva o poskytování sociální služby - pobytové služby sociální péče
 • system-monitoringu-ZZ-P-prevence-p5-d1.xlsxZávěrečná zpráva o poskytování sociální služby - pobytové služby sociální prevence a noclehárny

 

Schválené aktuální formuláře závěrečný zpráv o poskytování sociálních služeb za rok 2016 - pro sociální služby financované v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence

 • ZZ-AT-pece-projekt.xlsZávěrečná zpráva o poskytování sociální služby - ambulantní a terénní služby sociální péče
 • ZZ-AT-prevence-projekt.xlsZávěrečná zpráva o poskytování sociální služby - ambulantní a terénní služby sociální prevence
 • ZZ-P-prevence-projekt.xlsZávěrečná zpráva o poskytování sociální služby - pobytové služby sociální prevence

 

Poskytování finančních prostředků na sociální služby v roce 2017

žádosti je možné podávat ve lhůtě od 17. 10. 2016 do 7. 11. 2016

 • vyzva_socsl_2017_final.docVyhlášení Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2017
 • Program_socsl_2017.docProgram pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2017
 • prirucka_socsl_2017.docPříručka pro žadatele a příjemce
 • smlouva_socsl_2017.docVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2017
 • smlouva_socsl_2017_projekt.docVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2017 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence
 • system_monitoringu_2017.docSystém monitoringu
  • system_monitoringu_PZ_pololeti_AT_pece_2017.xlsPrůběžná zpráva o poskytování sociální služby za 1. pololetí 2017 - ambulantní a terénní služby sociální péče
  • system_monitoringu_PZ_pololeti_AT_prevence_2017.xlsPrůběžná zpráva o poskytování sociální služby za 1. pololetí 2017 - ambulantní a terénní služby sociální prevence a poradenství
  • system_monitoringu_PZ_pololeti_P_pece_2017.xlsPrůběžná zpráva o poskytování sociální služby za 1. pololetí 2017 - pobytové služby sociální péče
  • system_monitoringu_PZ_pololeti_P_prevence_2017.xlsPrůběžná zpráva o poskytování sociální služby za 1. pololetí 2017 - pobytové služby sociální prevence
  • system_monitoringu_PZ_treti_ctvrtleti_AT_pece_2017.xlsPrůběžná zpráva o poskytování sociální služby za 3. čtvrtletí 2017 - ambulantní a terénní služby sociální péče
  • system_monitoringu_PZ_treti_ctvrtleti_AT_prevence_2017.xlsPrůběžná zpráva o poskytování sociální služby za 3. čtvrtletí 2017 - ambulantní a terénní služby sociální prevence a poradenství
  • system_monitoringu_PZ_treti_ctvrtleti_P_pece_2017.xlsPrůběžná zpráva o poskytování sociální služby za 3. čtvrtletí 2017 - pobytové služby sociální péče
  • system_monitoringu_PZ_treti_ctvrtleti_P_prevence_2017.xlsPrůběžná zpráva o poskytování sociální služby za 3. čtvrtletí 2017 - pobytové služby sociální prevence
  • system_monitoringu_ZZ_AT_pece_2017.xlsZávěrečná zpráva o poskytování sociální služby - ambulantní a terénní služby sociální péče
  • system_monitoringu_ZZ_AT_prevence_2017.xlsZávěrečná zpráva o poskytování sociální služby - ambulantní a terénní služby sociální prevence a poradenství
  • system_monitoringu_ZZ_P_pece_2017.xlsZávěrečná zpráva o poskytování sociální služby - pobytové služby sociální péče
  • system_monitoringu_ZZ_P_prevence_2017.xlsZávěrečná zpráva o poskytování sociální služby - pobytové služby sociální prevence
  • PZ_pololeti_AT_pece_2017_projekt.xlsPrůběžná zpráva o poskytování sociální služby za 1. pololetí 2017 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence - ambulantní a terénní služby sociální péče
  • PZ_pololeti_AT_prevence_2017_projekt.xlsPrůběžná zpráva o poskytování sociální služby za 1. pololetí 2017 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence - ambulantní a terénní služby sociální prevence
  • PZ_pololeti_P_prevence_2017_projekt.xlsPrůběžná zpráva o poskytování sociální služby za 1. pololetí 2017 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence - pobytové služby sociální prevence
  • PZ_treti_ctvrtleti_AT_pece_2017_projekt.xlsPrůběžná zpráva o poskytování sociální služby za 3. čtvrtletí 2017 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence - ambulantní a terénní služby sociální péče
  • PZ_treti_ctvrtleti_AT_prevence_2017_projekt.xlsPrůběžná zpráva o poskytování sociální služby za 3. čtvrtletí 2017 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence - ambulantní a terénní služby sociální prevence
  • PZ_treti_ctvrtleti_P_prevence_2017_projekt.xlsPrůběžná zpráva o poskytování sociální služby za 3. čtvrtletí 2017 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence - pobytové služby sociální prevence
  • ZZ_AT_pece_2017_projekt.xlsZávěrečná zpráva o poskytování sociální služby v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence - ambulantní a terénní služby sociální péče
  • ZZ_AT_prevence_2017_projekt.xlsZávěrečná zpráva o poskytování sociální služby v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence - ambulantní a terénní služby sociální prevence
  • ZZ_P_prevence_2017_projekt.xlsZávěrečná zpráva o poskytování sociální služby v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence - pobytové služby sociální prevence
 • avizo_socsl_2017.docAvízo - vrácení nevyužitých peněžních prostředků
 • avizo_socsl_2017_projekt.docAvízo - vrácení nevyužitých peněžních prostředků v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence
 • kalkulace_nakladu_pozadavek.xlsFormulář Kalkulace nákladů sociální služby podle jednotlivých nákladových položek, požadavek na neinvestiční dotaci 1 a neinvestiční dotaci 2

 

Poskytování dotací v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence

žádosti je možné podávat ve lhůtě od 14. 7. 2016 do 25. 7. 2016

 • vyzva_program_projekt.docVyhlášení ​Programu pro poskytování dotací v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence
 • Program_projekt.docProgram pro poskytování dotací v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence
 • mechanismus_VP.docMechanismus výpočtu vyrovnávací platby, poskytnutí vyrovnávací platby, kontrola a přezkoumání vyrovnávací platby pro rok 2016
 • zadost_projekt.xlsŽádost o financování sociální služby v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence
 • povereni_projekt.docxVzor pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence

 

Poskytování finančních prostředků na sociální služby v roce 2016

Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2016:

 

Upozornění pro žadatele: aplikace OKslužby - poskytovatel bude otevřena do 11. 11. 2015 pro poskytovatele sociálních služeb, kteří byli v souladu s Programem pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2016 vyzváni k odstranění formálních nedostatků žádosti, a pro poskytovatele sociálních služeb, kteří z objektiviních důvodů nepodali žádost o dotaci v níže uvedené lhůtě (tato skutečnost musí být v žádosti řádně zdůvodněna).

žádosti je možné podávat ve lhůtě od 19. 10. 2015 do 2. 11. 2015

 • DR2016_dotodp.docxdoplňující informace k dotačnímu řízení na rok 2016
 • vyzva_socsl_2016_final.docVyhlášení Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2016
 • Program_socsl_2016_final.docProgram pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2016
 • prirucka_socsl_2016_final.docPříručka pro žadatele a příjemce
 • smlouva_socsl_2016_final.docxVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2016
 • system_monitoringu_2016_final.docxSystém monitoringu
  • system_monitoringu_PZ_pololeti_AT_pece.xlsxPrůběžná zpráva o poskytování sociální služby za 1. pololetí 2016 - ambulantní a terénní služby sociální péče
  • system_monitoringu_PZ_pololeti_AT_prevence.xlsxPrůběžná zpráva o poskytování sociální služby za 1. pololetí 2016 - ambulantní a terénní služby sociální prevence
  • system_monitoringu_PZ_pololeti_P_pece.xlsxPrůběžná zpráva o poskytování sociální služby za 1. pololetí 2016 - pobytové služby sociální péče
  • system_monitoringu_PZ_pololeti_P_prevence.xlsxPrůběžná zpráva o poskytování sociální služby za 1. pololetí 2016 - pobytové služby sociální prevence a noclehárny
  • system_monitoringu_PZ_treti_ctvrtleti_AT_pece.xlsxPrůběžná zpráva o poskytování sociální služby za 3. čtvrtletí 2016 - ambulantní a terénní služby sociální péče
  • system_monitoringu_PZ_treti_ctvrtleti_AT_prevence.xlsxPrůběžná zpráva o poskytování sociální služby za 3. čtvrtletí 2016 - ambulantní a terénní služby sociální prevence
  •  system_monitoringu_PZ_treti_ctvrtleti_P_pece.xlsxPrůběžná zpráva o poskytování sociální služby za 3. čtvrtletí 2016 - pobytové služby sociální péče
  • system_monitoringu_PZ_treti_ctvrtleti_P_prevence.xlsxPrůběžná zpráva o poskytování sociální služby za 3. čtvrtletí 2016 - pobytové služby sociální prevence a noclehárny
  • system_monitoringu_ZZ_AT_pece.xlsxZávěrečná zpráva o poskytování sociální služby - ambulantní a terénní služby sociální péče
  • system_monitoringu_ZZ_AT_prevence.xlsxZávěrečná zpráva o poskytování sociální služby - ambulantntí a terénní služby sociální prevence
  • system_monitoringu_ZZ_P_pece.xlsxZávěrečná zpráva o poskytování sociální služby - pobytové služby sociální péče
  • system_monitoringu_ZZ_P_prevence.xlsxZávěrečná zpráva o poskytování sociální služby - pobytové služby sociální prevence a noclehárny
 • avizo_socsl_2016_final.docAvízo - vrácení nevyužitých peněžních prostředků

 

Poskytování finančních prostředků na sociální služby v roce 2015

 • DR2015_dotodp_zaverzprava.docxinformace k dotačnímu řízení na rok 2015 II (doplňující informace k vyplnění formuláře Závěrečná zpráva o poskytování sociální služby, odpovědi na dotazy k dotačnímu řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2015)
 • DR2015_dotodp_zadost.docxinformace k dotačnímu řízení na rok 2015 (doplňující informace k vyplnění formuláře Specifická část žádosti poskytovatele sociálních služeb v Karlovarském kraji o finanční podporu na rok 2015, odpovědi na dotazy k dotačnímu řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2015)
 • vyzva_socsl2015.docVýzva - vyhlášení dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2015
 • Pravidla_socsl_2015.docPravidla pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2015
 • zadost_socsl_2015.xlsSpecifická část žádosti poskytovatele sociálních služeb v Karlovarském kraji o finanční podporu na rok 2015
 • prirucka_socsl2015.docPříručka pro žadatele a příjemce
  • Aktualizovaná prirucka_socsl_2015_verze_1_1.docPříručka pro žadatele a příjemce, verze 1.1
 • smlouva_socsl2015.docxSmlouva o poskytnutí finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2015
 • smlouva_socsl_2015_oprava.docxVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (schválena usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 12/02/15 ze dne 12. 2. 2015)
 • zaverzprava_socsl2015.xlsZávěrečná zpráva o poskytování sociální služby
 • evidind_socsl2015.xlsEvidence kvantitativních a kvalitativních indikátorů
 • avizo_socsl2015.docAvízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků
 •  


Poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2014

 • pravidla_2014.docPravidla pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2014
 • zadost_2014.xlsŽádost poskytovatele sociální služby o příspěvek z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na rok 2014
 • smlouva_2014.docSmlouva o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací
 • vyuctovani_2014.xlsVyúčtování poskytnutého příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v roce 2014 a Závěrečná zpráva o realizaci projektu
 • avizo_2014.docAvízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků

 

 Poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2013

 • Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2013 (MS Word)
 • Žádost poskytovatele sociální služby o příspěvek z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na rok 2013 (MS Excel)
 • Smlouva o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací (MS Word)
 • vyuctovani_2013.xlsVyúčtování poskytnutého příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v roce 2013 a Závěrečná zpráva o realizaci projektu (MS Excel)
 • Avízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků (MS Word)

 

Poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2012

 • Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2012 (MS Word)
 • Žádost poskytovatele sociální služby o příspěvek z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na rok 2012 (MS Excel)
 • Smlouva o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací (MS Word)
 • Vyúčtování poskytnutého příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v roce 2012 a Závěrečná zpráva o realizaci projektu (MS Excel)
 • Avízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků (MS Word)
Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Pilařová
Datum poslední změny: 17.1.2017 10:13