Úvodní strana > Dotace > PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

 PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje pro rok 2016

odbor regionálního rozvoje

 
V souladu s Pravidly pro hodnocení  žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2016 vyhlašuje odbor regionálního rozvoje II. kolo příjmu žádostí o dotace.
Žádosti mohou být předkládány od 1. 7. 2016 do 8. 7. 2016. 
 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků: 1. 548. 992,- Kč
O poskytnutí dotace bude rozhodnuto do 19. 9. 2016.
 
Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 22. 10. 2015 usnesením č. ZK 386/10/15 znění Pravidel pro hodnocení  žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2016.
 
Žádosti mohou být předkládány od 2. ledna do 12. února 2016. 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků: 2.000.000,- Kč
O poskytnutí dotace bude rozhodnuto do 15. 5. 2016.
 
Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského  kraje - odboru regionálního rozvoje
         na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2016
Žádost o dotaci na ÚPD
Žádost o dotaci na SEA
Žádost o dotaci na NATURA 2000
Žádost o dotaci na ÚS
Smlouva: Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na ÚPD
Smlouva: Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na SEA a NATURA 2000
Smlouva: Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na ÚS
Formulář závěrečného vyúčtování dotace 

 

Schválené dotace pro rok 2016

Přehled o získaných dotací z let 2002 -2015

 

Kontakt: Ing. Jana Sedlačíková, tel. 354 222 359, jana.sedlacikova@kr-karlovarsky.cz 

Stránky oddělení územního plánování krajského úřadu

Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Sedlačíková
Datum poslední změny: 31.5.2016 13:50