Úvodní strana > Dotace > PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

 PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje pro rok 2017

odbor regionálního rozvoje

 
V souladu s Pravidly pro hodnocení  žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2017 vyhlašuje odbor regionálního rozvoje I. kolo příjmu žádostí o dotace.
Žádosti mohou být předkládány od 1. 1. 2017 do 12. 2. 2017. 
 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků: 2 000 000 Kč
O poskytnutí dotace bude rozhodnuto do 30. 6. 2017.
 
Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 8. 9. 2016 usnesením č. ZK 374/09/16 znění Pravidel pro hodnocení  žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2017.
 
Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského  kraje, odboru regionálního rozvoje
         na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2017
Žádost o dotaci na ÚPD
Žádost o dotaci na SEA
Žádost o dotaci na NATURA 2000
Žádost o dotaci na ÚS
Smlouva: Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na ÚPD
Smlouva: Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na SEA a NATURA 2000
Smlouva: Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na ÚS
Formulář závěrečného vyúčtování dotace 


Přehled o získaných dotací z let 2002 - 2016​

Kontakt: Ing. Jana Irovská, tel. 354 222 559, jana.irovska@kr-karlovarsky.cz

Stránky oddělení územního plánování krajského úřadu ​

Za stránku zodpovídá: Ing. Pavla Gonová
Datum poslední změny: 20.1.2017 12:59