Úvodní strana > Dotace > PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

 PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM NA PODPORU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE
 
- schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 516/12/22 ze dne 12. 12. 2022  
- administrátor programu: odbor regionálního rozvoje

Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

- od 24. 1. 2023 (9.00 hodin)
- do 30. 1. 2023 (16.00 hodin) 
 
ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ VÝHRADNĚ ELEKTRONICKY
 
Žadatel připojí k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje uznávaný elektronický podpis. Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy nebo kvalifikovaný elektronický podpis. Žadatel připojí k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje všechny přílohy v elektronické podobě.
Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 

Důležité dokumenty:


Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 ​
Ing. Jana Irovská, 354 222 559
jana.irovska@kr-karlovarsky.cz

Ing. Eva Hrdinová, 354 222 602
eva.hrdinova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí oddělení územního plánování
Ing. Lukáš Švéda, 354 222 309
lukas.sveda@kr-karlovarsky.cz

 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 19. 12. 2022


 
Archiv informací
PROGRAM PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE
 
Schválené dotace II. kola pro rok 2022
 
Zastupitelstvo schválilo dne 12. 9. 2022 návrh na rozdělení dotací v rámci dotačního programu "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje" pro rok 2022 - II. kolo – usnesení č. ZK 360/09/22 a příloha č. 1 k bodu č. 59.
 
Vyhlášení II. kola pro rok 2022
 
 - schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 404/12/21 ze dne 13. 12. 2021
 - vyhlášen odborem regionálního rozvoje dle Čl.VI., odst.6 dotačního programu
 - administrátor programu: odbor regionálního rozvoje

Na pořadí žádosti nezáleží!

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 11. 7. 2022, 9:00 hodin
 - do 18. 7. 2022, 16:00 hodin 

Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel v Programu viz níže.
 
Důležité dokumenty:


Kontakty:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary

Ing. Jana Irovská
+420 354 222 559
jana.irovska@kr-karlovarsky.cz

Ing. Eva Hrdinová
+420 354 222 602
eva.hrdinova@kr-karlovarsky.cz
 
vedoucí oddělení územního plánování
Ing. Lukáš Švéda
+420 354 222 309
lukas.sveda@kr-karlovarsky.cz
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e - mailem.
 
Zveřejněno 1. 6. 2022
 

 
Archiv informací
 
PROGRAM PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

 - schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 404/12/21 ze dne 13. 12. 2021
 - administrátor programu: odbor regionálního rozvoje

Na pořadí žádosti nezáleží!

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU

Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 2. 2. 2022, 9:00 hodin
 - do 8. 2. 2022, 14:00 hodin 

Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel v Programu viz níže.
 
Důležité dokumenty:

Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary

Ing. Jana Irovská
+420 354 222 559
jana.irovska@kr-karlovarsky.cz

Ing. Ivana Nykodýmová
+420 354 222 162
ivana.nykodymova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí oddělení územního plánování
Ing. Lukáš Švéda
+420 354 222 309
lukas.sveda@kr-karlovarsky.cz
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e - mailem.
 
Zveřejněno 31. 12. 2021

 

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Irovská
Datum poslední změny: 2.2.2023 8:32