Úvodní strana > Dotace > PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

 PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 201​7

 

​vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo 73r_171220.rtfRK 1587/12/17 ze dne 20. 12. 2017

 

administrátor programu odbor regionálního rozvoje oddělení územního plánování

 

 

Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh nalezne žadatel vPravidlech pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace​.
 
Příjem žádostí:

Elektronická žádosti
Zahájení                1. 2. 2018, 09:00 hod.
Ukončení               9. 2. 2018, 14:00 hod.
a
listinná žádost  včetně příloh
Ukončení              14. 2. 2018

 


NA POŘADÍ ŽÁDOSTI NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT IHNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI!  
 
Důležité dokumenty:​​​​

Program​ (*.docx, 70 kB)
Vyhlášení programu (*.docx, 70 kB)
Pravidla pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace​ (*.docx, 50 kB)
Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  (*.docx, 55 kB)

Vzor žádost i o poskytnutí dotace
Vzor dokumentu Doplňující informace k žádosti – Územně plánovací dokumentace (*.xls, 30 kB)
Vzor dokumentu Doplňující informace k žádosti – Posouzení vlivu na životní prostředí SEA (*.xls, 20 kB)
Vzor dokumentu Doplňující informace k žádosti – Hodnocení důsledků na NATURA 2000 (*.xls, 20 kB)
Vzor dokumentu Doplňující informace k žádosti – Územní studie​ (*.xls, 20 kB)
​​​Vzor finančního vypořádání  

 
Kontakty:
 
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary

Ing. Jana Irovská
+420 354 222 559
jana.irovska@kr-karlovarsky.cz 

Ing. Ivana Nykodýmová
+420 354 222 162
ivana.nykodymova@kr-karlovarsky.cz 

vedoucí oddělení územního plánování
Ing. arch. Jana Kaválková
+420 354 222 223
jana.kavalkova@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem. 


  ​​​​
Archiv informací 

 
Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje pro rok 2017
 

odbor regionálního rozvoje

 
 
 
V souladu s Pravidly pro hodnocení  žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2017 vyhlašuje odbor regionálního rozvoje III. kolo příjmu žádostí o dotace.
Žádosti mohou být předkládány od 10. 7. 2017 do 13. 7. 2017. 
 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků: 1 320 766 Kč
O poskytnutí dotace bude rozhodnuto do 31. 9. 2017.
 
Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 8. 9. 2016 usnesením č. ZK 374/09/16 znění Pravidel pro hodnocení  žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2017.
 
 
 
Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského  kraje, odboru regionálního rozvoje,
 
         na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2017
 
Žádost o dotaci na ÚPD
 
Žádost o dotaci na SEA
 
Žádost o dotaci na NATURA 2000
 
Žádost o dotaci na ÚS
 
Smlouva: Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na ÚPD
 
Smlouva: Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na SEA a NATURA 2000
 
Smlouva: Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na ÚS
 
Formulář závěrečného vyúčtování dotace 
 

 

Kontakt: Ing. Jana Sedlačíková, tel. 354 222 359, jana.sedlacikova@kr-karlovarsky.cz

 

Stránky oddělení územního plánování krajského úřadu ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Irovská
Datum poslední změny: 1.3.2018 11:07