Úvodní strana > Dotace > PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

 PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE:

schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 201​7

administrátor programu odbor regionálního rozvoje oddělení územního plánování 

Vyhlášení II. kola pro rok 2018

 
 
II. kolo 2018 vyhlášeno odborem regionálního rozvoje dle Čl. IV., bodu 5 Pravidel pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace​.
 
Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému.
Seznam povinných a nepovinných příloh nalezne žadatel v Pravidlech pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace​.
 
Příjem žádostí:
Elektronická žádost
zahájení                1. 6. 2018, 09:00 hod.
ukončení               8. 6. 2018, 14:00 hod.
a
listinná žádost  včetně příloh
ukončení              15. 6. 2018
 
 
NA POŘADÍ ŽÁDOSTI NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT IHNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI!  
 
Důležité dokumenty:​​​​

Program​ (*.docx, 70 kB)
Vyhlášení programu (*.docx, 70 kB)
Pravidla pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace​ (*.docx, 50 kB)
Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  (*.docx, 55 kB)

Vzor žádosti o poskytnutí dotace
Vzor dokumentu Doplňující informace k žádosti – Územně plánovací dokumentace (*.xls, 30 kB)
Vzor dokumentu Doplňující informace k žádosti – Posouzení vlivu na životní prostředí SEA (*.xls, 20 kB)
Vzor dokumentu Doplňující informace k žádosti – Hodnocení důsledků na NATURA 2000 (*.xls, 20 kB)
Vzor dokumentu Doplňující informace k žádosti – Územní studie​ (*.xls, 20 kB)
​​​Vzor finančního vypořádání  

 

Kontakty:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary
 
Ing. Jana Irovská
+420 354 222 559
jana.irovska@kr-karlovarsky.cz 
 
Ing. Ivana Nykodýmová
+420 354 222 162
ivana.nykodymova@kr-karlovarsky.cz 
 
vedoucí oddělení územního plánování
Ing. arch. Jana Kaválková
+420 354 222 223
jana.kavalkova@kr-karlovarsky.cz


Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem. 

  ​​​​
 

Stránky oddělení územního plánování krajského úřadu ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Za stránku zodpovídá: Ing. Ivana Nykodýmová
Datum poslední změny: 11.6.2018 9:55