Úvodní strana > Dotace > PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

 PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje pro rok 2017

odbor regionálního rozvoje

 
V souladu s Pravidly pro hodnocení  žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2017 vyhlašuje odbor regionálního rozvoje III. kolo příjmu žádostí o dotace.
Žádosti mohou být předkládány od 10. 7. 2017 do 13. 7. 2017. 
 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků: 1 320 766 Kč
O poskytnutí dotace bude rozhodnuto do 31. 9. 2017.
 
Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 8. 9. 2016 usnesením č. ZK 374/09/16 znění Pravidel pro hodnocení  žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2017.
 
Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského  kraje, odboru regionálního rozvoje,
         na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2017
Žádost o dotaci na ÚPD
Žádost o dotaci na SEA
Žádost o dotaci na NATURA 2000
Žádost o dotaci na ÚS
Smlouva: Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na ÚPD
Smlouva: Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na SEA a NATURA 2000
Smlouva: Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na ÚS
Formulář závěrečného vyúčtování dotace 


Schválené dotace pro rok 2017:

 

 

Přehled o získaných dotací z let 2002 - 2016​

 

Kontakt: Ing. Jana Sedlačíková, tel. 354 222 359, jana.sedlacikova@kr-karlovarsky.cz

Stránky oddělení územního plánování krajského úřadu ​

Za stránku zodpovídá: Ing. Pavla Gonová
Datum poslední změny: 18.9.2017 15:13