Úvodní strana > Dotace > PROGRAM ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE - INOVAČNÍ VOUCHERY

 PROGRAM ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE - INOVAČNÍ VOUCHERY

Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje 
odbor regionálního rozvoje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 10. 9. 2015 znění Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje na "Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje" (dále jen pravidla), která tvoří obecný rámec programu.
 
Z rozpočtu Karlovarského kraje je na tento dotační titul pro rok 2017 vyčleněno 2. 000.000,- Kč 
Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje
Rada Karlovarského kraje schválila dne 26.09.2016 usnesením č. RK 1101/09/16 znění Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích. Zadávací dokumentace obsahuje podrobné podmínky a přílohy potřebné pro podávání žádostí o Inovační vouchery na rok 2017.
 
Zadávací dokumentace​ - veřejné soutěže
Žádost​ o poskytnutí podpory - dotační titul č. 1 Inovační vouchery
Příloha č. 1 žádosti – Dohoda o budoucí spolupráci​
Příloha č. 2 žádosti – Čestné prohlášení ​
Rozdělení  projektů dle kódů "CZ-NACE"  
Kontrolní seznam – Formulář pro kontrolu​ - pomůcka při kompletaci žádosti
Hodnotící tabulka​  – přehled bodového hodnocení kritérií
Vzorová Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - dotační titul č. 1 Inovační vouchery
Závěrečné​ vyúčtování​  - formulář - dotační titul č. 1 Inovační vouchery
 
Složení Odborného poradního orgánu pro hodnocení žádostí v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, schválila Rada pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje dne 07.09.2016 usnesením č. 2. Pro jednání Odborného poradního orgánu platí statut a jednací řád Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje.

Odborný poradní orgán – č​lenové​ - (v dohledné době dojde ke změně některých členů)
Statut a jednací řád Odborného poradního orgánu Karlovarského kraje
 
Organizačním zajištěním veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro poskytnutí inovačních voucherů byla poskytovatelem pověřena Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Karlovarského kraje (www.karp-kv.cz). V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na její pracovnice Mgr. Šárku Harušťákovou, tel.: 728 971 023, e-mail: sarka.harustakova@karp-kv.cz nebo Lenku Radovou, tel.: 607 861 068, e-mail: lenka.radova@karp-kv.cz.
 
Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Bělohoubková
Datum poslední změny: 30.11.2016 13:58