Úvodní strana > Dotace > PODPORA BUDOVÁNÍ A ÚDRŽBY LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS V KARLOVARSKÉM KRAJI

 PODPORA BUDOVÁNÍ A ÚDRŽBY LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS V KARLOVARSKÉM KRAJI

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU BUDOVÁNÍ A ÚDRŽBY LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS V KARLOVARSKÉM KRAJI:
 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 201​7
 
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 49/01/19 ze dne 28. 1. 2019
 
administrátor programu: odbor regionálního rozvoje
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy.
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
        od 1. 7. 2019, 9:00 hodin
        do 15. 7. 2019, 16:00 hodin 
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
         od 25. 6. 2019, 9:00 hodin
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Varya to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh žadatel v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:
a)    který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele,  nebo
b)    který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh.
 
Důležité dokumenty:
 
Kontakty:
 
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Bc. Tomáš Picka
+420 354 222 251
tomas.picka@kr-karlovarsky.cz 
vedoucí oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje
Ing. Jana Bělohoubková
+420 354 222 271
jana.belohoubkova@kr-karlovarsky.cz
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 22. 02. 2019

 
  ​
Archiv informací 

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU BUDOVÁNÍ A ÚDRŽBY LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS V KARLOVARSKÉM KRAJI:

schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 201​7
 
​vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo 73r_171220.rtfRK 1587/12/17 ze dne 20. 12. 2017
 
administrátor programu odbor regionálního rozvoje oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje


Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh nalezne žadatel v 08B_Pravidla_lyzarske_trasy.docxPravidlech pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace.


Příjem žádostí:

 

Elektronická žádost
Zahájení                2. 7. 2018, 08:00 hod.
Ukončení              16. 7. 2018, 15:00 hod.

listinná žádost  včetně příloh
Ukončení              21. 7. 2018
 
 
NA POŘADÍ ŽÁDOSTI NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT IHNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI!  
 

 

Důležité dokumenty:​​​​


Kontakty:
 
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Bc. Tomáš Picka
+420 354 222 251
tomas.picka@kr-karlovarsky.cz 
vedoucí oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje
Ing. Jana Bělohoubková
+420 354 222 271
jana.belohoubkova@kr-karlovarsky.cz

 

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem. 

  ​

Archiv informací ​

Dotační program "Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji" pro zimní sezónu 2017/2018

Celkový objem finančních prostředků na dotační program pro rok 2017 činí 1.200.000,-Kč, maximální výše dotace v jednom případě činí 300.000,-Kč.

170601_Lyzarske_trasy_Pravidla.docPravidla pro posuzování žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje na "Podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji" schválená Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 21.1.2016 (usnesení č. ZK 15/01/16).

170601_1_Lyzarske_trasy_Zadost.xlsŽádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje

170601_3_Lyzarske_trasy_Zaverecne_vyuctovani.xlsZávěrečné_vyúčtování dotace  z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje

170601_4-Lyzarske_trasy_Identifikace_zadatele.docIdentifikace_žadatele

170601_Lyzarske_trasy_Vyhlaseni.docZveřejnění programu "Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji pro rok 2017"

170601_2_vzorova_smlouva.docxVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji" pro rok 2017 mohou zájemci podávat pouze v rozmezí termínu: 
                                                                                 od 01. 07. 2017 do 15. 07. 2017.
Kontakt:
Bc. Tomáš Picka, tel: 354 222 251, tomas.picka@kr-karlovarsky.cz
 
 
 

pro zimní sezónu 2016/2017

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 21.1.2016, usnesením č. ZK 15/01/16 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje na dotační program "Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji".

Celkový objem finančních prostředků na dotační program pro rok 2016 činí 1.600.000,-Kč, maximální výše dotace v jednom případě činí 300.000,-Kč.

 160601_Lyzarske_trasy_Pravidla.docPravidla pro posuzování žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje na "Podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji" schválená Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 21.1.2016 (usnesení č. ZK 15/01/16).

160601_1_Lyzarske_trasy_Zadost.xlsŽádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje

160601_3_Lyzarske_trasy_Zaverecne_vyuctovani.xlsZávěrečné vyúčtování dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje

160601_4-Lyzarske_trasy_Identifikace_zadatele.docIdentifikace žadatele

 160601_5_Lyzarske_trasy_Vyhlaseni.doc Zveřejnění programu "Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji pro rok 2016"

12092016_Lyzarske_trasy_Verejnopravni_smlouva.docxVeřejnoprávní smlouva - vzor

Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji" pro rok 2016 mohou zájemci podávat pouze v rozmezí termínu: 
                                                                                 od 01. 07. 2016 do 15. 07. 2016.

Kontakt:
Bc. Tomáš Picka, tel: 354 222 251, tomas.picka@kr-karlovarsky.cz
Za stránku zodpovídá: Bc. Tomáš Picka
Datum poslední změny: 21.5.2019 14:01