Aktuálně  

AKTUÁLNĚ KE COVID-19

INFORMACE K DISTRIBUCI A VÝDEJI OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ PRO ZDRAVOTNÍKY:

Výdej dalších ochranných prostředků proběhne 1. 4. 2020.

Platí pouze pro odbornosti: 

alergologie a klinická imunologie, algeziologie (dříve léčba bolesti), angiologie, dermatovenerologie, dětská gynekologie, dětská kardiologie, dětské lékařství, domácí péče, endokrinologie a diabetologie, foniatrie, fyzioterapeut, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfuzní lékařství, hotely s rehabilitací, chirurgie, kardiologie, klinická biochemie – laboratoře, klinická onkologie, klinický psycholog, lázeňská léčebně rehabilitační péče, lékárenská péče, lékařská mikrobiologie, nefrologie, neurologie, odborný pracovník v laboratorních metodách, oftalmologie, onkochirurgie, optometrista, orální a maxiĺofacální chirurgie, ortodoncie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ortoptista, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a ftizeologie, porodní asistentka, , psychiatrie, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicína, revmatologie, traumatologie, urologie, vnitřní lékařství, výdej a prodej zdravotnických prostředků,  zubní technik

Výdejní místa pro výše uvedené odbornosti - 8.00 – 17.00 hodin:

Ostrov: Mírové náměstí 733, Ostrov, Dům kultury, T klub 

Karlovy Vary: Moskevská 34, K. Vary, Městská policie Karlovy Vary

Sokolov: ul. 5. května 655, Sokolov, Městský dům kultury Sokolov, p. o., výdej ve vestibulu - NOVÉ MÍSTO!

Cheb: Retromuseum,  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16, Cheb - NOVÉ MÍSTO!

 Mariánské Lázně: Ruská 155, M. Lázně, stará budova městského úřadu, přízemí

Aš: Kamenná 52, Aš, Městský úřad, přízemí – podatelna

Kraslice: Náměstí 28. října 1438, Městský úřad Kraslice


S sebou je třeba vzít:
Oprávnění k poskytování zdravotních služeb, popřípadě registraci – uvedena musí být aspoň 1 výše vyjmenovaná odbornost (stačí kopie).

Každý ze zdravotníků výše uvedených odborností obdrží 6 kusů respirátorů a 44 ks rukavic a 23 ks roušek na  jedno místo poskytování služeb.

Výdej pro praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost:
Dodávka 6 kusů respirátorů a 44 ks rukavic a 23 ks roušek  na 1 místo poskytování zdravotních služeb vám bude doručena ve středu 1.4.2020  mezi 8 – 14 hodinou přímo do vaší ordinace. Rozvoz zajišťuje Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.  Je nutné být na telefonu v ordinaci, kam hasiči zavolají. Ochranné prostředky si poté vyzvednete venku, před ordinací, oproti předloženému oprávnění k poskytování zdravotních služeb (případně registraci) a občanskému průkazu. Každá ordinace PL a PLDD v kraji má nárok na ochranné prostředky. Pokud je tedy  chcete pro všechna místa poskytování zdravotních služeb, zajistěte si účast přebírající osoby s kopií oprávnění i v dalším místě poskytování. 


Výdej pro zubní lékaře:
Ochranné pomůcky pro zubní lékaře (6 kusů respirátorů a 44 ks rukavic a 23 ks roušek na 1 místo poskytování zdravotních služeb) byly předány Oblastní stomatologické komoře. Distribuci zajistí její předseda MUDr. Al Haboubi, který bude zubní lékaře kontaktovat. Při rozdělování počtu OOP bude zohledňovat, zda má ordinace otevřeno.  

UPOZORNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEVYZVEDNUTÍ SI OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ:

Kdo si nebude moci ze závažných důvodů vyzvednout ochranné prostředky ve výše uvedených výdejních místech ve stanoveném dni a čase, si bude moci zásilku vyzvednout pouze ve čtvrtek 2. 4.  2020 od 09. 00 do 13:00 na Krajském úřadě Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, garáž č. 14. (netýká se praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost a zubních lékařů, zde náhradní termín vyzvedávání není z důvodu, že je doručováno osobně do všech ordinací v kraji, popř. prostřednictvím ​Oblastní stomatologické komory).

Poznámky:
Ochranné pomůcky si poskytovatel zdravotních služeb vyzvedne pouze v obci s rozšířenou působností (ORP), ve které má místo poskytování zdravotních služeb. Pokud má poskytovatel zdravotních služeb více míst poskytování zdravotních služeb v kraji, musí si pro každé místo (ordinaci) vyzvednout ochranné prostředky v příslušném ORP (nelze vyzvednout najednou).

V případě, že má 1 právnická osoba na 1 místě poskytování zdravotních služeb (na 1 adrese) více ordinací, dostane v místě ORP pouze 1x 6 kusů respirátorů a 23 ks roušek, 44 ks rukavic, pro další si může přijet na krajský úřad v termínu 2.4.2020 viz výše.

Ochranné prostředky nejsou určeny pro ambulance akutních, ani následných  lůžkových zdravotnických zařízení v kraji. Ty jsou zásobovány přímo od kraje prostřednictvím nemocnic nebo LDN. 

Počet ochranných prostředků byl stanoven v závislosti na obdržené zásilce z ministerstva vnitra.

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ NA ŽELEZNICI:
Od 1. 4. 2020 do odvolání budou platit redukované jízdní řády na většině železničních tratí v Karlovarském kraji. karlovarsky_kraj_prehled_omezeni_2020_04_01.pdfPřehled všech změn a další podrobnosti najdete  na stránkách Českých drah​.


MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MZ ČR:
Věnujte pozornost novým
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30. 3. 2020, která se týkají nošení ochranných prostředků dýchacích cest, prodloužení omezení pohybu osob, prodloužení zákazu maloobchodního prodeje a prodloužení nařízení omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů.

Přečtěte si nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
ze dne 27. a 29. 3. 2020 ohledně
realizace protiepidemickych opatření v zařízeních sociálních a zdravotních služeb, zákazu návštěv pacientů, přijímání nových klientů a jejich testování na COVID-19 a používání elektronické žádanky v prostředí NZIS k provedení odběru vzorků.


INFORMACE PRO OSVČ:

Na webu Karlovarského kraje nyní najdete novou stránku, která je věnovaná  informacím pro OSVČ. Kromě přehledu chystané pomoci ze strany státu zde najdou i důležité kontakty.


ODPOVĚDI NA DOTAZY PENDLERŮ A ZDRAVOTNÍKŮ:
Na základě množících se dotazů ohledně nových nařízení vlády a distribuce ochranných prostředků jsme pro pendlery a zdravotníky připravili přehledné stránky, kde najdou potřebné odpovědi na nejčastěji pokládané otázky.

DOTAZY A PODNĚTY STAROSTŮ, DOBROVOLNÍKŮ, VEŘEJNOSTI:
I nadále jsou k dispozici níže uvedené e-mailové adresy, kam můžete směřovat své dotazy ohledně onemocnění COVID-19. Prosíme o jejich využívání.

DOPISY HEJTMANA:

Dopis hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Petra Kubise lékařům působícím na území regionu - výzva k pomoci v nemocnicích.

Otevřený dopis hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Petra Kubise občanům regionu.


NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA KE COVID-19:
Veškeré další aktuální informace ohledně onemocnění COVID-19, včetně všech nařízení,  doporučení a důležitých kontaktů, najdete nově na této webové stránce Karlovarského kraje.

 

 
LÉKAŘSKÉ A LÉKÁRENSKÉ POHOTOVOSTI V KARLOVARSKÉM KRAJI   

Přehled dění v kraji

Kraj doporučuje, jak nakládat s odpady v době pandemie

​Jak nakládat s odpady vznikajícími v domácnosti u osob s potvrzeným onemocněním COVID-19 a u osob v domácí karanténě? Co dělat s jednorázovými osobními ochrannými pomůckami na pracovištích bez rizika infekce? Na tyto a mnohé další otázky vám přinášíme potřebné odpovědi. Věnujte prosím pozornost doporučením a informacím ze strany Karlovarského kraje.

Kraj nechá otevřít od 1. dubna 2020 odběrové místo v Chebu

Ve středu 1. dubna 2020 bude pro testování na nákazu koronavirem otevřeno další odběrové místo v kraji, a sice v areálu nemocnice v Chebu. Dohodl se dnes na tom hejtman Karlovarského kraje se zástupci nemocnic, praktických lékařů, hygieniků i hasičů.

K testování obvatel na onemocnění COVID-19 získal kraj další 2 tisíce odběrových setů. Lidé s příznaky by neměli váhat s telefonátem lékaři či hygienikům

​Karlovarský kraj dostal o víkendu 2 tisíce odběrových setů od státu. Předsedu Ústředního krizového štábu Romana Prymulu o dodávku požádal hejtman Petr Kubis. Kraj jimi zásobí odběrové místo v Karlových Varech, dvě odběrové skupiny a je připraven otevřít další odběrová místa v Chebu a v Sokolově. Na nákazu koronavirem je třeba otestovat co nejvíce lidí v našem regionu.

Anekdota z bečovského zámku rozveselí smutnou mysl

​Ačkoliv je zahájení nové návštěvnické sezony prozatím na všech památkách v regionu až do odvolání odloženo, zaměstnanci bečovského hradu a zámku se i nadále věnují naplno své práci a chystají se na návrat prvních turistů.  Kromě toho společně s originálním vydavatelstvím Ivana Rillicha a s oblíbeným českým karikaturistou Zdeňkem Hofmanem připravili speciální kreslenou anekdotu pro tyto nelehké dny. S humorem jde přeci  všechno líp.
 
  
    Rok 2019            Rok 2018           Rok 2017           Rok 2016