TBD, LAPV, Studie MVN

Metodické pomůcky pro provádění technickobezpečnostního dohledu u vodních děl kategorie IV.:

 

Příručka pro provádění technickobezpečnostního dohledu OZPaZ_VODA_Male_vodni_nadrze_rybniky_TBD_MZe_2016.pdfMalé vodní nádrže - rybníky (Ministerstvo zemědělství ČR 2016) pro vlastníky těchto vodních děl. V příručce jsou uvedeny:

  • Povinnosti vlastníků malých vodních nádrží.
  • Způsob provádění technickobezpečnostního dohledu a vyhodnocení prohlídek vodního díla.
  • Dotační programy Ministerstva zemědělství ČR, z nichž lze čerpat finanční prostředky na výstavbu nových či opravu, rekonstrukci či odbahnění stávajících rybníků.

 

Část B metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. 1/2010 o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

Studie – rybníky v kraji: 

 

Vyhledávací studie malých vodních nádrží III. a IV. kategorie TBD

 

Výhledová studie potřeb vody a výhledové vodní nádrže:

V roce 2009 byla dokončena Výhledová studie potřeb a zdrojů vody v Karlovarském kraji (stručný souhrn), která byla zpracována z důvodu zanalyzování současných podmínek zdrojů a potřeb vody a posouzení potřeb vody v podmínkách střednědobého (20 let) a dlouhodobého (po r. 2050) výhledu pro území Karlovarského kraje. Studie byla podkladem pro tvorbu dokumentu Ministerstva zemědělství ČR „Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území“.  Tento dokument  http://eagri.cz/public/web/file/668758/Generel_uzemi_chranenych_pro_akumulaci_povrchovych_vod_2020.pdf byl v roce 2020 aktualizován a na území Karlovarského kraje jsou navrženy tyto výhledové vodní nádrže:

:

  • Dvorečky – vodní tok Libava
  • Chaloupky – vodní tok Rolava
  • Poutnov – vodní tok Teplá
  • Hlubocká Pila – vodní tok Liboc
  • Mětikalov - vodní tok Liboc
  • Skřiváň - vodní tok Skřiváň
  • Tuřany - vodní tok Šitbořský potok

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Minaříková
Datum poslední změny: 2.7.2021 13:30