Úvodní strana > Životní prostředí > Vodní hospodářství

 Vodní hospodářství

Podstatné informace z úseku vodního hospodářství se zobrazí přidržením myši na odkazu Vodní hospodářství v sekci Životní prostředí – menu (vlevo na stránce).


Kontakty na vodoprávní úřad krajského úřadu:

 

Mgr. Andrea Krýzlová

vedoucí oddělení - EIA, plánování v oblasti vod, koncepce, vodoprávní řízení v oblasti hraničních vod, stížnosti, odvolací řízení  234C 354 222 295 andrea.kryzlova@kr-karlovarsky.cz

Ing. Edita Moudrá

vodoprávní řízení pro oblast Chebska, výjimky ze zákazu použití závadných látek pro chov ryb, povolení k provozování vodovodů a kanalizací, odvolací řízení  235C 354 222 581 edita.moudra@kr-karlovarsky.cz

Ing. Stanislav Smolík

vodoprávní řízení pro oblast Karlovarska, výjimky ze zákazu použití závadných látek pro chov ryb, povodňová ochrana, krizové plánování, odvolací řízení 235C 354 222 293 stanislav.smolik@kr-karlovarsky.cz

Ing. Jana Minaříková 

plánování v oblasti vod, vodoprávní řízení pro oblast Sokolovska, výjimky ze zákazu použití závadných látek pro chov ryb, staré ekologické zátěže, důlní vody, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, SEA – územní plány 235C 354 222 229 jana.minarikova@kr-karlovarsky.cz

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Minaříková
Datum poslední změny: 8.10.2018 9:46