Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Konzultace o výkonu pěstounské péče

 Konzultace o výkonu pěstounské péče

Logo
 

Konzultace o výkonu pěstounské péče - setkání pěstounů

 

Ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá pro krajské úřady povinnost alespoň jednou v roce zabezpečit konzultaci o výkonu pěstounské péče, neboli tzv. setkání pěstounů.

Setkání pěstounů Karlovarského kraje jsou pořádána Krajským úřadem Karlovarského kraje jednou v roce formou víkendové akce. První setkání v Karlovarském kraji se uskutečnilo rok po jeho vzniku, a to v roce 2002. Do té doby byla setkání pěstounů organizována Krajským úřadem Západočeského kraje.

Konzultace o výkonu pěstounské péče je určena pěstounským rodinám. S přihlédnutím k omezeným finančním prostředkům a i velkému počtu pěstounských rodin v kraji, není možné víkendová setkání pořádat pro všechny pěstounské rodiny. Proto jsou setkání pořádána zejména pro zprostředkovanou pěstounskou péči, tedy pro pěstounské rodiny, které přijaly "cizí" dítě. Setkání se účastní pěstouni z Karlovarského kraje s dětmi, které jim byly svěřeny do pěstounské péče a dále odborníci na řešení výchovných a sociálních problémů. Mohou se též účastnit vlastní děti pěstounů a případně další osoby, které žijí s pěstouny ve společné domácnosti.

Setkání je pravidelně pořádáno pro přibližně 20 pěstounských rodin, což v průměru znamená asi 40 dětí ve věku od batolecího věku do zletilosti a asi 30 dospělých. Odborné diskuze v rámci setkání jsou zaměřeny na vývojová, výchovná či vzdělávací specifika dětí v pěstounských rodinách. Pěstouni mají možnost využít odbornost jednotlivých účastníků setkání i při řešení problémů v praxi. Pro děti je vždy připraven bohatý sportovní, kulturní i poznávací program - se snahou všech zúčastněných zaměřit se na jednotlivé věkové skupiny.

Zatím poslední setkání pěstounů se uskutečnilo v Karlových Varech, a to ve dnech 12.-13. září 2015. I tentokrát byl připraven bohatý program pro všechny zúčastněné. Dětem se představila organizace Kotec, o.p.s. se svým programem určeným k prevenci užívání návykových látek, dále příslušníci služební kynologie kynšperské věznice, kteří  za využití služebních psů předvedli své dovednosti při vyhledávání omamných a psychotropních látek, včetně ukázky všestranné kynologie.  Závěr ukázky byl zaměřen na praktické zadržení pachatele při útěku. Pro dospělé byla na nedělní dopoledne připravena přednáška dětské psychiatričky MUDr. Jitky Bartkové. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem zúčastněným a především pěstounům, za jejich ochotu věnovat svůj čas i energii dětem, o které se jejich rodiče nemohou, nechtějí  či nejsou schopni starat.

Za stránku zodpovídá: Mgr. Jarmila Petřeková
Datum poslední změny: 3.3.2016 9:48