Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Konzultace o výkonu pěstounské péče

 Konzultace o výkonu pěstounské péče

Logo
 

Konzultace o výkonu pěstounské péče - setkání pěstounů

 

Ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá pro krajské úřady povinnost alespoň jednou v roce zabezpečit konzultaci o výkonu pěstounské péče, neboli tzv. setkání pěstounů.

Setkání pěstounů Karlovarského kraje jsou pořádána Krajským úřadem Karlovarského kraje jednou v roce formou víkendové akce. První setkání v Karlovarském kraji se uskutečnilo rok po jeho vzniku, a to v roce 2002. Do té doby byla setkání pěstounů organizována Krajským úřadem Západočeského kraje.

Konzultace o výkonu pěstounské péče je určena pěstounským rodinám. S přihlédnutím k omezeným finančním prostředkům a i velkému počtu pěstounských rodin v kraji, není možné víkendová setkání pořádat pro všechny pěstounské rodiny. Proto jsou setkání pořádána zejména pro zprostředkovanou pěstounskou péči, tedy pro pěstounské rodiny, které přijaly "cizí" dítě. Setkání se účastní pěstouni z Karlovarského kraje s dětmi, které jim byly svěřeny do pěstounské péče a dále odborníci na řešení výchovných a sociálních problémů. Mohou se též účastnit vlastní děti pěstounů a případně další osoby, které žijí s pěstouny ve společné domácnosti.

Setkání je pravidelně pořádáno pro přibližně 20 pěstounských rodin, což v průměru znamená asi 40 dětí ve věku od batolecího věku do zletilosti a asi 30 dospělých. Odborné diskuze v rámci setkání jsou zaměřeny na vývojová, výchovná či vzdělávací specifika dětí v pěstounských rodinách. Pěstouni mají možnost využít odbornost jednotlivých účastníků setkání i při řešení problémů v praxi. Pro děti je vždy připraven bohatý sportovní, kulturní i poznávací program - se snahou všech zúčastněných zaměřit se na jednotlivé věkové skupiny.

Za stránku zodpovídá: Mgr. Miluše Merklová
Datum poslední změny: 26.8.2022 10:21