Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o informace týkající se dopravy na železniční trati v úseku Sokolov- Kraslice

 Žádost o informace týkající se dopravy na železniční trati v úseku Sokolov- Kraslice

 

​Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 15.7. 2015 

 

 

Dotaz:

Žadatel požádal o sdělení následujících informací:
 
1.Objednává Karlovarský kraj dopravu na železniční trati č. 145 v úseku Sokolov – Kraslice?

2. Pokud ano, jaká finanční částka je placena z prostředků Karlovarského kraje na provoz na této trati v roce 2015 a kolik činila tato částka v letech 2012, 2013 a 2014?

3. Uplatňuje Karlovarský kraj vůči provozovateli této tratě nějaké kvalitativní požadavky na objednanou přepravu? Pokud ano, pak jaké? Jsou-li tyto požadavky součástí určitého smluvního dokumentu, postačí, pokud jej k odpovědi v elektronické podobě připojíte, není třeba je opisovat zvlášť.

4. Kontroluje Karlovarský kraj nějakým způsobem plnění těchto požadavků? Pokud ano, pak jakým způsobem, kdy tak učinil a s jakým výsledkem?

 


Odpověď na žádost o informace(Szalonnás).docOdpověď  (doc.)

 

Zveřejněno dne 14.8. 2015
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 18.8.2015 13:02