Úvodní strana > Krajský úřad > Seznam hodnocených nabídek ve VŘ "Audit globálních grantů"

 Seznam hodnocených nabídek ve VŘ "Audit globálních grantů"

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 26. 1. 2015 

 

Dotaz:

Žadatel požádal o zaslání  seznamu hodnocených nabídek s uvedením uchazeče a jeho nabídkové ceny ve výběrovém řízení "Audit globálních grantů OP VK realizovaných v Karlovarském kraji v rámci Prioritních os 1 a 3". 
 

Odpověď:

Žadateli jsme zaslali požadovaný Seznam_hodnocených nabídek.docxSeznam hodnocených nabídek.docx
 
 
 
Zveřejněno: 25.2. 2015
Za stránku zodpovídá: Eiseltová Lenka
Datum poslední změny: 2.3.2015 12:17