Úvodní strana > Dotace > DROBNÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ EKOLOGICKÉ AKCE

 DROBNÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ EKOLOGICKÉ AKCE

ZP_DVEA_pravidla.pdfPravidla   pro hodnocení žádostí a poskytování dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství - drobné vodohospodářské ekologické akce - schválená usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 10.9.2015.

ZP_DVEA_zadost.pdfFormulář žádosti (ZP_DVEA_zadost.docformulář ve wordu pro vyplnění)

ZP_DVEA_prohlaseni.pdfČestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (ZP_DVEA_prohlaseni.docformulář we wordu pro vyplnění)

ZP_DVEA_identifikace_zadatele.pdfIdentifikace žadatele (ZP_DVEA_identifikace_zadatele.docformulář ve wordu pro vyplnění)

ZP_DVEA_smlouva.pdfVeřejnoprávní smlouva (vzor)

ZP_DVEA_vyuctovani.pdfFormulář závěrečného vyúčtování (ZP_DVEA_vyuctovani.docformulář ve wordu pro vyplnění)


Informace podá a Vaše případné dotazy zodpoví pracovníci odboru:
Jarmila Solnařová, tel.: 354 222 544, e-mail: jarmila.solnarova@kr-karlovarsky.cz

Za stránku zodpovídá: Jarmila Solnařová
Datum poslední změny: 14.4.2016 12:52