Úvodní strana > Dotace > PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU RODINY

 PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU RODINY

schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK-486-12-17.pdfZK 486/12/17 ze dne 7. 12. 2017

vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 166/02/18 ze dne 19. 2. 2018

administrátor programu: odbor sociálních věcí

Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh nalezne žadatel v Pravidla-rodina-2018.docPravidlech pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace.

 

Příjem žádostí:

Elektronická žádost

Zahájení 23. 3. 2018, 9:00 hod.

Ukončení 5. 4. 2018, 14:00 hod.

a

listinná žádost včetně příloh

Ukončení 10. 4. 2018, 15:00 hod.

 

BYL SPUŠTĚN INFORMAČNÍ WEB K DOTACÍM

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU

NA POŘADÍ ŽÁDOSTÍ NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT HNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI!

 

Důležité dokumenty:

Program-rodina-final-2018.docProgram

Vyhlaseni-rodina-2018.docVyhlášení programu

Zadost-rodina-2018.docVzor žádosti o poskytnutí dotace

Smlouva-rodina-2018.docVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Vyporadani-rodina-2018.docVzor finančního vypořádání

Pravidla-rodina-2018.docPravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace

Specifikace-projektu-rodina-2018.docSpecifikace projektu

Vyhodnoceni-pouziti-dotace-rodina-2018.docVyhodnocení použití poskytnuté dotace

 

Kontakty:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Nikol Geltnerová

+420 354 222 426, +420 736 650 102

nikol.geltnerova@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpáná a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.

Zveřejněno 20. 2. 2018

 


 

Archiv informací:

Oblast podpory rodiny v roce 2017

žádosti je možné podávat ve lhůtě od 14. 11. 2016 do 9. 12. 2016

 • vyzva_rodina_2017_final.docVyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti podpory rodiny
 • Program_rodina_2017.docxProgram pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti podpory rodiny
 • zadost_rodina_2017.docxFormulář žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti podpory rodiny
 • smlouva_rodina_2017.docxVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje voblasti podpory rodiny
 • fin_vyporadani_rodina_2017.docxFormulář finančního vypořádání a vyhodnocení použití poskytnuté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti podpory rodiny
 • avizo_rodina_2017.docxAvízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků

 

Oblast podpory rodiny v roce 2016

žádosti je možné podávat ve lhůtě od 21. 10. 2015 do 12. 11. 2015

 • vyzva_rodina_2016_final.docVyhlášení Programu pro poskytování dotací z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny
 • Program_rodina_2016_final.docProgram pro poskytování dotací z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny
 • zadost_rodina_2016_final.docFormulář žádosti o poskytnutí dotace z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny
 • smlouva_rodina_2016_final.docVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny
 • fin_vyporadani_rodina_2016_final.docFormulář finančního vypořádání a vyhodnocení použití poskytnuté dotace z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny
 • avizo_rodina_2016_final.docAvízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků

 

Oblast podpory rodiny v roce 2015

 • vyzva_rodina_2015.docVýzva k předkládání žádostí o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2015
 • pravidla_rodina_2015.docPravidla pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny
 • zadost_rodina_2015.docFormulář žádosti o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny
 • smlouva_rodina_2015.docVzor smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny
 • vyuctovani_rodina_2015.docFormulář vyúčtování poskytnutého příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny
 • avizo_rodina_2015.docAvízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků

 

Oblast podpory rodiny v roce 2014

 • vyzva_rodina_2014.docVýzva k předkládání žádostí o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2014
 • pravidla_rodina_2014.docPravidla pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2014
 • zadost_rodina_2014.docFormulář žádosti o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2014
 • smlouva_rodina_2014.docVzor smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2014
 • vyuctovani_rodina_2014.docFormulář vyúčtování poskytnutého příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2014
 • avizo_rodina_2014.docAvízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků

 

Oblast podpory rodiny v roce 2013

 • Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2013 (MS Word)
 • Pravidla pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2013 (MS Word)
 • Formulář žádosti o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2013 (MS Word)
 • Vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2013(MS Word)
 • Formulář vyúčtování poskytnutého příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2013 (MS Word)
 • Avízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků (MS Word)

 

Oblast podpory rodiny v roce 2012

 • Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2012 (MS Word)
 • Zásady pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2012 (MS Word)
 • Formulář žádosti o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2012 (MS Word)
 • Vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2012 (MS Word)
 • Formulář vyúčtování poskytnutého příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2012 (MS Word)
 • Avízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků (MS Word)
Za stránku zodpovídá: Nikol Geltnerová
Datum poslední změny: 27.2.2018 10:07